Sales is a King -koulutusmateriaalit

 

Tämä materiaali johdattaa sinut myynnin tarinaan ja antaa esimerkkejä myynnillisten elementtien hyödyntämisestä opetuksessasi. Materiaalia voit hyödyntää opetuksesi tukena, oppilaiden auttamisessa menestykseen sekä oppilaitoksen omassa viestinnässä. Materiaalia voit hyödyntää eriasteisissa oppilaitoksissa, kaikilla ammattialoilla.

 

Sales is a King -myyntivalmennushanke

    • Sales is a King on kaupankäyntiin liittyvän taloudellisen osaamisen, sosiaalisten taitojen, sekä tilanneymmärtämisen valmennushanke
    • Kaupallisia taitoja tarvitaan kaikilla osa-alueilla ja kaikissa työrooleissa
  • Hankkeella tuetaan oppilaitosten valmiuksia opettaa yrityksien tarvitsemia taitoja
  • Toimintakausi 1.3.2018 – 30.6.2021