Sales is a King -koulutusmateriaalit

Tämä materiaali johdattaa sinut myynnin tarinaan ja antaa esimerkkejä myynnillisten elementtien hyödyntämisestä työssäsi opettajana tai yrityskehittäjänä.

Opettaja, materiaalia voit hyödyntää opetuksesi tukena, oppilaiden auttamisessa menestykseen sekä oppilaitoksen omassa viestinnässä. Materiaalia voit hyödyntää eriasteisissa oppilaitoksissa, kaikilla ammattialoilla.

Yrityskehittäjä, myynti on jokaisen yrityksen ydinaihe ja menestyksen tukipilari. Materiaalipankista löytyy työkalu myynnin pullonkaulojen tunnistamiseen ja runsaasti vinkkejä haasteiden voittamiseen.

 

Sales is a King -myyntivalmennushanke

    • Sales is a King on kaupankäyntiin liittyvän taloudellisen osaamisen, sosiaalisten taitojen, sekä tilanneymmärtämisen valmennushanke
    • Kaupallisia taitoja tarvitaan kaikilla osa-alueilla ja kaikissa työrooleissa
  • Hankkeella tuetaan oppilaitosten valmiuksia opettaa yrityksien tarvitsemia taitoja
  • Toimintakausi 1.3.2018 – 30.6.2021