Maa- ja metsätalouskoneet

Maa- ja metsätalouskoneet

Seudun kone- ja laitevalmistuksen kysyntä pohjautuu maatalouteen, joka on alueen perinteisesti vahva ja kehittyvä osaamisalue. Tuotteet ovat pääosin maa- ja metsätalouden koneita sekä niiden komponentteja. Esimerkkejä tuotteista ovat äkeet, pilkekoneet ja lanat sekä viljan, rehun, kuivikkeen ja lannankäsittelylaitteistot. Toimialan yritykset ovat vielä pieniä, mutta hyvin kasvu- ja kansainvälistymishaluisia.

Suurin alan yritys on haapajärvinen, kansainvälistynyt pilkekoneiden valmistaja Maaselän Kone Oy. Haapajärvellä on myös äkeiden valmistaja ParKone Oy ja toinen pilkekoneiden valmistaja Regon Ay. Reisjärvellä vahvasti keskenään verkostoituneita alan yrityksiä ovat kuivikkeen ja viljan käsittelykoneita sekä lanoja valmistava Ny-Tek Oy, lannan separointijärjestelmien ja kompostoreiden valmistaja Insinööritoimisto Rekitec Oy sekä tuotteita kiinteistönhoidon ja maatalouden tarpeisiin valmistava Reiskone Oy.