LOGOT

Markku ja Timo luotsaavat yrityksiä digikuntoon yli 30 vuoden hankekokemuksella

Tänä vuonna päättyvä Digimuutoksen johtaminen -hanke on auttanut yrityksiä parantamaan digitalisaation keinoin työn tuottavuutta ja työhyvinvointia. Koronapandemian myötä hankkeen teema nousi entistäkin ajankohtaisemmaksi.

 Timo Kähkönen (vas.) ja Markku Mehtälä (oik.)
 

Kahden seutukunnan yhteisessä hankkeessa yritysten apuna on kaksikko, jolta ei ainakaan näkemystä puutu. NIHAKin Markku Mehtälällä ja Haapaveden–Siikalatvan seudun Timo Kähkösellä on yhteensä 30 vuoden kokemus yritysten kehittämisestä ja koulutushankkeista.

”On seurattava ympäristön muutoksia ja oltava hieman edelläkin”

– Tärkein asia koulutushankkeissa on edelleen osaaminen ja sen pitäminen ajan tasalla. Kaikki tarpeet tähän työhön tulevat kentältä. On seurattava ympäristön muutoksia ja oltava hieman edelläkin, toteaa Mehtälä, jolla tulee täyteen kymmenen vuotta NIHAKin hankkeiden parissa.

Digimuutos näkyy myös hanketyössä. Paksuista paperinipuista on siirrytty täysin sähköiseen käsittelyyn. Perustyö on Mehtälän mukaan silti yhä sama: toimia yritysten parissa ja etsiä niiden tarpeisiin parhaita ratkaisuja.

Yhteistyötä yli seuturajojen

Yrityksille hallinnollisilla rajoilla ei ole merkitystä, ja kehittämishankkeissa tehdäänkin paljon seutukuntien välistä yhteistyötä. Esimerkiksi Digimuutoksen johtaminen -hankkeessa on mukana yrityksiä Reisjärveltä Rantsilaan ulottuvalta alueelta. Molemmissa seutukunnissa tarjolla on yhtäläinen kattaus palveluja ja koulutuksia.

– NIHAKin kanssa meillä on kaiken aikaa ollut hankkeissa hyvää yhteistyötä. Työnjako ollut selvä ja yhteydenpito päivittäistä, Timo Kähkönen sanoo.

Kähkönen on työskennellyt yritysten parissa jo parinkymmenen vuoden ajan. Hän toteaa, että monet ajankohtaiset teemat, kuten digitalisaatio, kiertotalous ja ekologisuus, ovat näkyneet työssä aiemminkin. Nyt ne kuitenkin korostuvat eri tavalla.

– Viimeisten kymmenen vuoden aikana lean-ajattelu on tullut voimakkaasti hankkeiden sisältöihin, samoin työhyvinvointi sekä hallitus- ja johtoryhmätyöskentely, toteaa Kähkönen.

Hyvää palautetta yrityksiltä

Digimuutoksen johtaminen -hanke alkoi keväällä 2019 ja päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen tavoitteena oli saada mukaan 56 yritystä. Tähänastiset osallistujaluvut ovat 54 yritystä, yhteensä 380 osallistujaa ja yli 600 henkilökoulutuspäivää. Mukana on ollut sekä tuotannollisia että palvelualojen yrityksiä eri toimialoilta.

Yritykset ovat saaneet hankkeen kautta koulutusta, neuvontaa ja asiantuntijapalveluja muun muassa osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä johtamisen ja työssäjaksamisen parantamiseen. Monille yrityksille tärkeä askel on ollut esimerkiksi lean-menetelmien tai uusien digitaalisten työkalujen käyttöönotto.

Yrityksiltä saatu hyvä palaute rohkaisee hyödyntämään hankkeessa luotuja käytäntöjä jatkossakin. Uudelle EU-ohjelmakaudelle onkin kaavailuissa koulutukseen liittyvä jatkohanke.

– Erityisesti hankkeen tarjoamat laatukoulutukset ovat saaneet hyvän vastaanoton, samoin ohjelmistoihin liittyvät koulutukset. Myös sähköisen kaupankäynnin asiantuntijapalvelut ja työnohjaus ovat olleet kysyttyjä. Osa yrityksistä on lähtenyt pystyttämään verkkokauppaa puhtaalta pöydältä, osa on kehittänyt olemassa olevia järjestelmiään, Mehtälä kertoo.

Koronapandemia on kasvattanut palvelujen kysyntää. Samalla monia vanhoja toimintatapoja on pitänyt uudistaa: koulutuksia on toteutettu etänä ja yhteydenpitoa on hoidettu sähköisillä välineillä. Yrityskohtaisia toimenpiteitä on voitu toteuttaa pienten ryhmäkokojen ansiosta.

– Korona tuuppasi eteenpäin monia koulutuksia, ja viime vuoden aikana digitalisaatio ja sähköiset järjestelmät nousivat teemoina entistä ajankohtaisemmiksi, Kähkönen summaa.

Muuta ajankohtaista

Hihat ylös ja aluekehitystyöhön

Viime vuodet ovat näyttäneet, että muutokset yritysten toimintaympäristössä ovat jatkuvia. Samalla ne tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tästä ajankohtainen esimerkki on vihreä siirtymä, joka on tuottamassa

Ideoiden kehittely on yhteispeliä

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä – Markku Laatikainen syttyy yritysideoista ja auttaa viemään niitä eteenpäin. Siinä auttaa hänen oma taustansa sarjayrittäjänä. Helmikuusta

Alusta asti yritysten kehittämisen asialla

Yrityspalvelupäällikkö Arto Junnolla on pitkä kokemus alueen yritysten parissa työskentelystä. Nykyään hänen ympärillään on NIHAKissa laaja asiantuntijoiden joukko sekä yhteistyöverkosto. Yrittäjyyden ensiaskelia, toiminnan laajentamista, myynnin

Kiertotalouden parista viestintäasiantuntijaksi

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä. Yksi heistä on maaliskuussa viestintäasiantuntijana aloittanut Pirja Piiponniemi – Oli ihastuttavaa huomata, miten laaja osaamispooli NIHAKissa on.