Uutiskirje

Miisa Tavaststjerna on valittu uudeksi projektityöntekijäksi

Miisa Tavaststjerna on valittu Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n uudeksi projektityöntekijäksi.

Projektityöntekijänä hän suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa projektien toimenpiteitä sekä osallistuu projektien sisällölliseen kehittämistyöhön yhdessä projektipäälliköiden kanssa. Tehtäviin kuuluu mm. projektientapahtumien valmistelua ja niistä tiedottamista sekä projektien toimenpiteiden raportointia ja tuloksista viestimistä. Miisa aloittaa työskentelemään Uuden osaamisen lukio – UuLops ja Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella – kehittämishankkeissa.

Viimeksi hän on työskennellyt Kehittämisyhtiö Witas Oy:n projektityöntekijänä, jossa hänen vastuullaan on ollut erityisesti viestinnän eri tehtävät. Miisan monipuolinen kokemus eri viestintäkanavien hyödyntämisestä hanketoiminnassa täydentää erinomaisesti NIHAKin projektitiimin osaamista.

Miisa aloittaa tehtävässään 16.5.2022 Nivalan toimipisteessä.

Muuta ajankohtaista

Lauri Jouhki on valittu uudeksi projektipäälliköksi

Lauri Jouhki on valittu Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n uudeksi projektipäälliköksi. Hän työskentelee ”Muutoksen hallinta” – kehittämishankkeessa, jossa tuetaan kasvuyrityksiä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Projektissa rakennetaan kasvuyrityksille tukiohjelma, jossa kehitetään

Minustako Yrittäjä? -tilaisuudet käynnistyvät

NIHAK järjestää uutena toimintamuotona matalan kynnyksen tilaisuuksia kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille koko toiminta-alueellaan. Tilaisuudet käynnistyvät Nivalasta, jossa ensimmäinen tilaisuus järjestään yhteisötyötila VAU!HAUSsin tiloissa Kalliontiellä. Tilaisuuksien teemoina