LOGOT

Ministeri Ville Skinnari sai mukaansa yrittäjien ja alueen terveiset

LEHDISTÖTIEDOTE 8.9.2020
Julkaisuvapaa

Kuvassa vasemmalta: Ministeri Ville Skinnari (sd), NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala ja Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) tapasi lauantaina 5.9. Nivalassa yrittäjiä ja kuntapäättäjiä. Tilaisuudessa käytiin hyvää, avointa keskustelua sekä haettiin ratkaisuja kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten haastavaan tilanteeseen sekä tulevaisuuden toimintaedellytyksien parantamiseen.

Pohjois-Pohjanmaa on Skinnarille jo ennestään tuttua seutua, sillä vuosina 2005–2009 hän työskenteli Kuusamossa Koillis-Suomen kehittämisyhtiön yrityskehitys- ja ohjelmajohtajana. Nivalan lisäksi Skinnari vieraili lauantaina Haapajärvellä.

Yritysten tueksi tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä

NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala avasi tapaamisessa NIHAKin roolia alueen yritysten kansainvälistymisessä. Viestinä oli, että alueelliset yrityspalvelut tulisi tunnistaa nykyistä vahvemmin valtakunnallisten kansainvälistymispalvelujen välittäjänä ja aktiivisena kumppanina. Paikallisten kehitysorganisaatioiden vahvuutena on alueen ja yritysten hyvä tuntemus ja pitkät asiakassuhteet.

”Paikallisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittäminen kiinteänä osana Business Finlandin kansainvälistä verkostoa on jatkossa yhä tärkeämpää. Tämän tulisi näkyä vahvemmin Business Finlandin strategiassa ja ohjelmien toteutuksessa sekä alueellisen toiminnan suorana rahoituksena”, Krankkala totesi.

Ville Skinnarin mukaan aluekehittäminen on jatkossa yhä enemmän yritysvetoista, rajat ylittävää yhteistyötä. Yritykset eivät tunne omassa toiminnassaan rajoja, ja siksi niiden kansainvälistymistä tulisi myös tukea yhä voimakkaammin yhteistyössä eri organisaatioiden kesken.

NIHAKin ajatus palveluiden jalkauttamisesta lähelle yrittäjiä ja niiden kytkeminen vahvemmin kansalliseen kehittämiseen saa ministeriltä kannatusta. Kehittäminen ei hänen mukaansa voi pysähtyä kaupungin, seutukunnan, maakunnan tai valtakunnan rajoille.

Kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu kertoi tilaisuudessa paikallisista kehittämissuunnitelmista ja toi esiin ajankohtaisia haasteita muun muassa valtion tukipolitiikan ja sote-uudistuksen tiimoilta.

Champion Door Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Hosio valotti kansainvälisen vientiyrityksen tilannetta ja Nivalan Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja Kimmo Peräaho kertoi ajatuksia alueen yrittäjyydestä ja työvoiman saatavuudesta.

Tapaamiseen osallistuivat myös kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jarmo Pihlajaniemi, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ari Kukkurainen, kaupunginvaltuutettu Jani Ahlholm sekä Nivalan Liikuntakeskus Oy:n puheenjohtaja Urpo Korkiakoski ja toimitusjohtaja Pekka Niemelä.

Artikkelia korjattu 9.9.2020 14.07 / Jarmo Pihlajaniemi on kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, ei puheenjohtaja kuten aikaisemmin oli kirjoitettu.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin