LOGOT

Mirja Väänänen on valittu Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n uudeksi projektityöntekijäksi

Projektityöntekijänä hän suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa projektien toimenpiteitä sekä osallistuu projektien sisällölliseen kehittämistyöhön. Mirja aloittaa työskentelemään ”Muutoksen hallinta” ja ”ViVa- vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä” -hankkeissa. Mirjan toimenkuvaan kuuluu myös hankevalmistelu sekä erikseen nimettyjä kehitystoimenpiteitä. Mirja liittyy myös NIHAKin viestintätiimin jäseneksi.

Väänänen on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja hän on toiminut useissa organisaation ja projektihallinnan koulutus- ja kehittämishankkeissa sekä mikroyrittäjyyden tutkimusprojekteissa. Mirja siirtyy NIHAKin palvelukseen Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREllä hankepäällikön tehtävästä. Mirjan pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista kehittämisprojekteista vahvistaa entisestään NIHAKin tiimin vahvaa hankeosaamista. Mirja aloittaa tehtävässään 19.9.2022.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin