LOGOT

Myynnin johtamisen valmennusohjelma alkaa helmikuussa 2021

 

 

Valmentajana toimii Kasvupolkujen kasvuvalmentaja ja markkinointijohtaja, Jani Kanerva

 

Aloituspäivämäärä 25.2.2021
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 • Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Valmennus tapahtuu pienryhmässä ensisijaisesti lähikoulutuksena, mutta tarpeen vaatiessa koulutus voidaan järjestää etäkoulutuksena.
 • Valmennuskokonaisuus koostuu kuudesta erisisältöisestä työpajasta ja kotitehtävistä.
 • Yhden työpäivän kesto on kuusi tuntia (klo 9.00-15.00).

Hyödyt:

 • Koulutuksen myynti-osio luo edellytykset johtaa tuloksellista myyntiä sekä laajentaa liiketoiminnan strategista ajattelua.
 • Markkinointi-osio antaa valmiudet toteuttaa tuloksellista markkinointi selkeän toimintakonseptin avulla.
 • Rekrytointi-osio antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa vaativa myynnin rekrytointiprosessi aina työpaikkailmoituksen laatimisesta aina myyjän palkkamallien suunnitteluun.
 • Koulutus tarjoaa räätälöidyn työkirjan koulutuksen tueksi, johon osallistuja voi dokumentoida koulutuksen tärkeimmän sisällön. Työkirjaan täytetään myös oman yrityksen toiminnallisia ja strategisia tehtäviä, jotka auttavat jalkauttamaan koulutuksen hyödyt käytäntöön.

Valmennuksen hinta 1536€ (alv 0%), joka sisältää yrityksestäsi kahden henkilön osallistumisen.

>>>ILMOITTAUDU TÄSTÄ

 

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ:

1 moduuli: Yrityksen myynti,- ja markkinointistrategian luominen

 • Yrityksen brändistrategia
 • Brändiarvon mittaaminen
 • Yrityksen toiminnan päämäärä (VISIO)
 • Yrityksen toiminnan tarkoitus (MISSIO)
 • Yrityksen toimintaa ohjaavat periaatteet (ARVOT)
 • Ydinviestien määrittely; ”kenelle, mitä ja miten”
 • Myyntibudjetin merkitys toimintaa ohjaavana työkaluna

2 moduuli Myynnin ja asiakashankinnan johtaminen

 • Myyntijohtajan vastuut ja tehtävänkuva
 • SWOT– analyysi (tunnista yrityksen heikkoudet ja vahvuudet)
 • Yrityksen kilpailuedun luominen
 • Asiakaskohderyhmien ja ostopotentiaalin määrittely
 • Asiakashankintakanavien määrittely
 • Mittaa eri asiakashankintakanavien kustannuksia ja tehokkuutta
 • Tunteen ja luottamuksen merkitys myyntityössä
 • Myynnin johtamisen rakenteiden luominen
 • Myynnin johtamisen tuloskortti ”operatiivisen toiminnan mittaristo”

3 moduuli: Tuloksellisen markkinoinnin suunnittelu

 • Markkinoinnin merkitys yritykselle?
 • Tuloksellisen markkinoinnin suunnittelu, ”6 portaan malli”
 • Markkinoinnin kanavakohtaiset tavoitteet
 • Markkinoinnin konversio pisteiden asettaminen ja mittaaminen
 • Jälkimarkkinoinnin hyödyntäminen
 • Sisältömarkkinoinnin suunnittelu ”kylmä vrt lämmin asiakas”

4 moduuli Asiakkaan ostopolku ja yrityksen palvelupolku strategisena kilpailuetuna

 • Asiakkaan ostopolku ”myynnin strategiakartta”
 • Yrityksen palvelupolun luominen; ”asiakkuuden arvon kasvattaminen”
 • Myynti- / toimitusprosessin kriittiset mittarit / pisteet ”varmenteet”
 • Myynnin ja markkinoinnin vuosikellon rakentaminen

5 moduuli Myyntityön laadun ja osaamisen johtaminen

 • Myyjän henkilökohtainen kehitymisen kolmio
 • Tuloksellisen myyjän ominaisuudet; ”16 laadun mittaria”
 • Myynnin portaiden rakentaminen; ”yrityksen myyntiprosessi”
 • Asiakastarvekartoitus; ”myyntityön kriittinen vaihe”
 • Asiakkaan vastaväitteet, ostosignaalit ja myyjän myyntiargumentit
 • Asiakastyytyväisyyden merkitys ja asiakassuosittelun hyödyntäminen
 • Tarjouksen laatiminen

6 moduuli: Myynnin rekrytointi

 • Myynnin rekrytoinnin haasteet
 • Työkaluja laadukkaan rekrytointiprosessin suunnitteluun
 • Tunnista rekrytoinnin kriittiset pisteet
 • Vältä rekrytoinnin yleisimmät virheet
 • Kohdenna viestintä oikeaan kohderyhmään
 • Suunnittele kokonaisvaltainen rekrytointiprosessi
 • Myyjän eri palkkamallien luominen

 

KATSO MUUT KOULUTUKSET

Kysy lisätietoja:
Projektipäällikkö Timo Liimatainen, 044445 7001, timo.liimatainen@nihak.fi
Työpajat järjestää Sales is a King -hanke

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin