LOGOT

Myyntitaidot kuuluvat kaikille – Sales is a King

Myyntiin liittyvää tietotaitoa tarvitaan tämän päivän työelämässä kaikissa tehtävissä. Siksi sen on tärkeää olla myös kaikkien saatavilla. Sales is a King -hanke on tuottanut verkkoon oppimateriaalia, jota voivat hyödyntää niin yritykset kuin oppilaitoksetkin.

Myyntitaidot eivät ole vain niiden etuoikeus, joiden nimilapussa lukee ”myyjä”. Samoja taitoja voi jokainen hyödyntää työ- ja arkielämässään, olipa ala, tehtävä tai koulutus mikä hyvänsä.

Myynnin perustaidoista on nyt kattava kokoelma oppimateriaalia kaikkien saatavilla NIHAKin verkkosivuilla. Materiaali on tarkoitettu hyödynnettäväksi yritysten lisäksi oppilaitoksissa esimerkiksi opetuksen tukena tai oppilaitoksen omassa viestinnässä.

Oppimateriaalin pohjana ovat alueellisen Sales is a King -hankkeen työpajat, joihin on osallistunut myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia sekä kymmeniä alueen yrityksiä. Asiantuntijuutta sisältöön ovat tuoneet Oulun yliopiston MicroENTRE-tutkimusryhmän, Centria ammattikorkeakoulun, NIHAKin, Raahen seudun kehityksen ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan edustajat.

 

Kaikki työ on myyntityötä

Tämän päivän yrityksissä ja työelämässä asiakaskokemuksella on suuri painoarvo, ja jokainen asiakkaan kohtaama työntekijä on osa tätä kokemusta. Yrityksen kaikki toiminnot voidaan siten nähdä myös osana myyntiä.

– On paljon esimerkkejä siitä, että kuka tahansa työntekijöistä voi omalla yksittäisellä työpanoksellaan vaikuttaa suurestikin yrityksen myyntiin kokonaisuutena, MicroENTREn tutkijatohtori Mirja Väänänen toteaa.

Tulevaisuuden yrityksissä koko henkilöstö tarvitseekin tiedon yrityksen tavoitteista, halutusta viestistä ja omasta tehtävästä myynnin edistämisessä. Yritykset taas toivovat tulevilta työntekijöiltä positiivista asennetta, rohkeutta kohdata ihmisiä ja työroolien edellyttämää osaamista.

Uusia näkökulmia opetukseen

Oppilaitokset ovat avainasemassa valmistamassa opiskelijoita tulevaan työelämään. Myyntiosaaminen pitää sisällään monia keskeisiä työelämätaitoja, kuten tiimityö-, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot. Opiskelijat voivat hyötyä myyntitaidoista jo opiskeluaikana esimerkiksi opinnäyte-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen hakemisessa.

Myynnillinen osaaminen voi antaa uusia näkökulmia opettajan työhön. Opettaminen itsessäänkin on myyntiä: sillä voidaan motivoida opiskelijoita ja antaa heille koko loppuelämän kantavia eväitä.

Haapajärven lukiossa on saatu jo hyviä kokemuksia Sales is a King -hankkeen oppimateriaalin hyödyntämisestä. Rehtori Merja Eilolan mukaan materiaali soveltuu monelta osin myös julkisen sektorin oppilaitoksen toimintaan ja henkilöstön kouluttamiseen.

– Vaikka se on tehty talouden ja myynnin näkökulmasta, sitä voidaan soveltaa koulutuksen markkinointiin ja opettajien ammatillisen pohjan laajentamiseen. Meillä materiaali herätti vilkasta keskustelua, ja löysimme siitä monia yhtymäkohtia työhömme. Pohdimme materiaalin pohjalta esimerkiksi oppilaitoksen strategiaa, vahvuuksia, kehittämiskohteita, markkinointia sekä asiakkuuksia eli opiskelijoita ja heidän taustajoukkojaan, Eilola kertoo.

Koulutusmateriaali on saatavilla teemoittain diasarjoina osoitteesta www.nihak.fi/fi/koulutusmateriaalit/.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Timo Liimatainen, puh. puh. 044 445 7001, timo.liimatainen@nihak.fi
Projektityöntekijä Tuomas Anttila, puh. 044 4457 007, tuomas.anttila@nihak.fi

Sales is a King -hanke

  • Tavoitteena on kehittää osallistuvien yrityksien sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kaupallista osaamista sekä myynnillistä kokonaisymmärrystä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat jatkossa enemmän myyntiä tuotteilleen tai palveluilleen.
  • Kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritysten yrittäjät ja henkilöstö sekä opettajat Nivala-Haapajärven, Raahen, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa.
  • Työmuotona ovat työpajat ja valmennukset myynnin eri osa-alueisiin asiantuntijan valmennuksessa ja muiden osallistujien sparratessa.
  • Kesto 1.3.2018 – 30.6.2021.
  • EU- ja valtion rahoitus: 498 008 euroa.
  • Hallinnoijana Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.
  • Osatoteuttajina Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Raahen kaupunki, Kerttu Saalasti Instituutti ja Centria-ammattikorkeakoulu.

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin