NetXport-yhdessä maailmalle

Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa

TÄHTÄIMESSÄ

 • Muodostaa ja aktivoida kansainvälisille markkinoille tähtääviä tuotannollis-taloudellisia arvoketjuja
 • Tukea arvoverkostojen kansainvälisen kasvun edellytyksiä
 • Kasvattaa osaamista vertaisoppimisen keinolla sekä hankehenkilöstön tuomalla lisäarvolla
KENELLE

 •  Yrityksille ja yhteisöille, jotka suunnittelevat, aloittavat tai jo toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja hakevat uusia markkinoita tai toimivat veturiyrityksinä eri arvoverkostoissa
 • Yrityksille, jotka hakevat kannattavaa kansainvälistä kasvua
 • Ei koko- eikä toimialarajoitusta!

MITEN

 • Järjestetään erilaisia verkostoitumis-, koulutus- ja workshop-tilaisuuksia
 • Törmäytetään ja aktivoidaan alueen yrityksiä
 • Osallistutaan yritysten sekä seutukuntaorganisaatioiden edustajien kanssa erilaisiin kansainvälistymistä tukeviin tutustumis- ja konferenssi- ja koulutustilaisuuksiin vierailijoina
 • Järjestetään yhdessä Team Finland -organisaatioiden kanssa kansainvälisyyttä ja kansainvälisillä markkinoilla toimimista tukevia tilaisuuksia
LISÄARVO/HYÖDYT

 • Yritykset ja yhteisöt oppivat tunnistamaan yhteistyön antamat mahdollisuudet ja niille muodostuu rutiini tarkastella toimintaympäristöä myös kumppanuusajatusten näkökulmasta
 • Tuotetaan toimintaympäristöä kehittäviä uusia toimintamalleja
MILLOIN

 •  KV-Café verkostoitumistapahtumat keväällä 2021
HANKE

 • Nimi: NetXport – yhdessä maailmalle (A73670)
 • Toimintakausi: 1.2018 – 30.4.2021
 • EU:n ja valtion rahoitusta: 173.871 €
 • Hankehallinnointi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen toimialueelta on tunnistettu kansainvälisiä markkinoita kiinnostavia tuotannollistaloudellisia arvoketjuja. Tällaisia arvoketjuja ovat mm. maatalouskoneteknologiaa suunnittelevat, tuottavat ja jalostavat arvoketjut, ”Outdoor life”- tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset sekä yhteisöt, kiertotalous- ja cleantech toimialoilla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä, alueen suurteollisuutta sekä suurhankkeita tukevia arvoketjuja.

Suomalaisille yrityksille tyypillistä on pyrkiä toimimaan yksin uusille markkinoille ja uusia asiakkuuksia hankittaessa. Tämän hankkeen myötä hankkeen toimialueen yrityksissä ja yhteisöissä tunnistetaan yhteistyön antamat mahdollisuudet, sekä muodostuu rutiini tarkastella toimintaympäristöä myös kumppanuusajatusten näkökulmasta.

Tässä hankkeessa tuotetaan toimintaympäristöä kehittäviä uusia toimintamalleja sekä testataan aiemmin tuntemattomia. Näihin toimintamalleihin voidaan löytää kolme näkökulmaa:

 • arvonluonti yhteistoiminnalla
 • arvonluonti erikoistumalla
 • arvonluonti oppimisen ja sisäistämisen kautta

Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä pyritään sitouttamaan suunnitelmalliseen keskipitkän tähtäimen kehityspolkuun ja näkemään kansainvälistymisen pitkän tähtäimen strategisena arkipäivän toimintona.

OTA YHTEYTTÄ:

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Sami Kaarto

puh. 044 2748 827

sami.kaarto@nihak.fi