LOGOT

NIHAK osallistuu alueellisen huoltovarmuuden kehittämiseen

LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2020

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 22.4.2020

 

NIHAK osallistuu Pohjois-Pohjanmaan alueella suunniteltuun huoltovarmuus -hankkeeseen

Koronavirusepidemia on aikaansaanut globaalin kilpailun erilaisista suojavarusteista, lääkintälaitteista ja näiden varaosista. Yhteiskuntien “sulkeutuminen” on aiheuttanut monien perinteisten tuotantoketjujen katkeamisen, minkä seurauksena kriisi on alkanut levitä muillekin aloille. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT -tutkimusryhmä on valmistellut kehittämishanketta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Huoltovarmuuskeskuksen sekä alueen yritysten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan alueen kriittisiä toimintoja kartoittamalla, koordinoimalla ja kehittämällä paikallisin resurssein nopeasti toteutettavia ratkaisuja koronavirus (COVID-19) epidemian aiheuttamissa haasteissa.

Hankkeessa luodaan toimintakonsepti ja verkosto tuotteiden ja varaosien valmistamiseksi poikkeustilanteissa yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa kartoitetaan kriittiset tuotteet ja osat etenkin sairaalaympäristössä sekä olemassa olevat ratkaisut, jotka sovitetaan alueella valmistettaviksi. Pääpaino on nykyisen tilanteen vuoksi hengitystieinfektioissa ja epidemiatilanteen oheisvaikutuksissa. Lisäksi määritetään tuotteiden ja osien valmistamiseen soveltuvat yritykset ja verkostot sekä näiden toimintavalmius eriasteisissa kriisitilanteissa.

Hankkeen tutkimusosiossa valikoidut tuotteet valmistetaan joko yliopiston tai yhteistyökumppanien tiloissa eri menetelmiä käyttäen ja näitä tuloksia hyödynnetään poikkeusajan tuotannon järjestämiseen. Tarvittaessa konsortio on valmis suuntaamaan toimintaa tilanteen vaatimalla tavalla. Esim. teollinen tuotanto voidaan käynnistää jo hankkeen pilotointivaiheessa.

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja sen suunniteltu toteutusaika on 1.5.2020 – 30.6.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 300.000 €, mistä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus kattaa 80 %. Loppuosasta vastaavat NIHAK, Nivalan kaupunki ja Nivalan Teollisuuskylä Oy. NIHAK osallistuu hankkeeseen 20.000 €:n rahoituksella. 

NIHAK suhtautuu myönteisesti seudullisen edunajamisen kehittämiseen 

Raahen kaupunginhallitus on viime syksynä Nivalassa käydyn kuntakokouksen pohjalta tehnyt Pohjois-Pohjanmaan neljän eteläisen seutukunnan kunnille esityksen yhteisen edunajamisen käynnistämiseksi. Suunniteltu malli edellyttää, että työhön resursoidaan henkilö, joka koordinoi ja edistää Pohjois-Pohjanmaan eteläosan edunajamista. Hänen pääsijoituspaikkanaan tulisi olemaan Helsinki. Toiminta ei sulje pois muuta alueen kuntien ja eri toimijoiden edunvalvontaa tai edunajamista, vaan täydentää ja tarpeen mukaan auttaa myös muita edunajamisen operaatioita. Toiminta olisi tarkoitus käynnistää kahden vuoden kokeilujaksolla ja Raahen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti asian eteneminen edellyttää, että kaikki kohdealueen kunnat ovat mukana hankkeessa.

Nivala-Haapajärven seudun kunnat muodostivat yhteisen linjauksen esitykseen seutuhallituksen kokouksessa seuraavasti: Hanke nähdään hyvänä ja yhteistä edunvalvontaa on syytä tiivistää. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintaa ja yhteistyötä tulee hyödyntää tehokkaammin alueellisessa edunvalvonnassa. Tämänhetkinen kriisiaika ei kuitenkaan anna mahdollisuuksia eikä resursseja viedä suunniteltua mallia eteenpäin.

Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yhteistä edunajamista pyritään edistämään jatkossa yhä voimakkaammin. Tähän työhön parhaiten soveltuvaan malliin tullaan palaamaan myöhemmin yhteistyössä muiden Pohjois-Pohjanmaan neljän eteläisen seutukunnan kuntien kanssa.

Juha Tikka Nivala-Haapajärven edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmään

Juha Tikka Pyhäjärveltä valittiin Nivala-Haapajärven edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmään. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Ari Mikkonen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen organisoimana toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakunnan alueella. Yhteistyöryhmä käsittelee omalta osaltaan vesienhoitosuunnitelmaa ja alueen toimenpideohjelmia varten laaditut selvitykset sekä ottaa niihin kantaa. Lisäksi se tekee ELY-keskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista sekä seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueella. Jäsenet toimivat linkkinä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakunnan vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista. 

Lisätietoja antaa NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 3277 254.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin