LOGOT

NIHAK tukee alueen yrityksiä poikkeustilanteessa

LEHDISTÖTIEDOTE 27.3.2020

Julkaisuvapaa heti

 

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 27.3.2020

 

NIHAK tukee alueen yrityksiä poikkeustilanteessa

NIHAK keskittyy koronakriisin aikana maksuttomaan neuvontapalveluun. Kaikki NIHAKin työntekijät ovat asiakkaiden käytettävissä normaaliin tapaan, ensisijaisesti puhelimitse ja muiden sähköisten työkalujen kautta. Lisäksi NIHAK on aloittanut korona tilanteen vaatimia erityistoimenpiteitä mm. resursointiin, hanketoimintaan ja tiedotukseen liittyen, jotta kaikki tarvittava tuki voidaan tarjota alueen yrittäjille mahdollisimman tehokkaasti.

NIHAKin yritysneuvonta auttaa yrittäjiä

  • muodostamaan kokonaiskuvan yrityksen taloustilanteesta
  • arvioimaan kassavirran tilanteen ja riittävyyden
  • löytämään ja hakemaan oikeat eritystuet tilanteessa
  • listaamaan muita tarvittavia käytännön toimia, kuten maksuaikajärjestelyjä sekä rahoitusjärjestelyjä ja neuvoo, miten edetä niissä

NIHAK seuraa tilanteen kehittymistä uusiin rahoitustuotteisiin/kehittämisavustuksiin liittyen ja tiedottaa mahdollisuuksista sitä mukaan, kun uusia rahoitushakuja avautuu. Asiantuntijamme auttavat yrittäjiä Korona -avustuksien hakemisessa, kuten mm. ELY-keskusten tiistaina 31.3 avautuvassa uudessa avustuksessa yrityksille, jotka työllistävät 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä.

NIHAK tukee alueellista kulttuuria

NIHAK osallistuu 35.201 €:n panostuksella alueellisen kulttuurin kehittämistoimintaan vuosina 2020 – 2022 toimimalla osarahoittajana Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan suunnittelemassa TAITAMA-hankkeessa, josta on jätetty rahoitushakemus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

TAITAMA -hankkeessa taide, tapahtumat ja matkailu osallistetaan työllisyyden ja

liikkuvuuden edistäjiksi. Hankkeessa kehitetään kolmekärkisellä toimintamallilla paikallista

ja alueellista tapahtumatuotantoa yhteistyössä taide- ja matkailutoimijoiden kanssa. Palvelukokonaisuuksia yhdistetään verkostossa kokonaisvaltaisen hyvinvointivaikutuksen parantamiseksi ja palveluntuottajien toiminnan kehittämiseksi. Hankkeella vastataan yksilöiden luovuuden, alueen vetovoiman sekä elinkeinojen ja hyvinvoinnin yhdistämisen haasteisiin harvaan asutulla maaseudulla.

Keskeisiä toimijoita ovat Kattilakosken kulttuuriosuuskunta Kärsämäellä, NIHAK ja Kärsämäen kunta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 35.000 € ja suunniteltu hankeaika 1.3.2020 – 31.3.2022. Pääosa rahoituksesta (80 %) tulee Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Muita rahoittajia ovat mm. NIHAK ja Kärsämäen kunta.

 Lisätietoja antaa NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 3277 254.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin