NIHAKilta merkittävä summa alueen elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittämiseen

LEHDISTÖTIEDOTE 19.9.2019

Julkaisuvapaa heti

 

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 18.9.2019 NIVALASSA

 

NIHAK päätti osallistua yhteensä 279.287 €:n osuudella alueen elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittämiseen seitsemän eri hankkeen kautta vuosina 2019 – 2022, jotka yhdessä generoivat 3.772.416 €:n kehittämisresurssin alueelle.

Osarahoitusta myönnettiin seuraaville kehittämiskokonaisuuksille, joiden rahoitushakemukset ovat (Seudullinen vetovoimaisuus -hanketta lukuun ottamatta) päärahoittajien käsiteltävinä:

Think Big

Hankkeen päätavoite on alueen yritysten sekä yhteisöjen kansainvälistymisen edistäminen ja siten vientiyritys- ja vientituotepohjan monipuolistaminen. Samalla alueen imago ja tunnettuus kansainvälistä yritystoimintaa tukevana alueena paranee.

Hankeaika on 1.10.2019 – 31.12.2021 ja kokonaiskustannukset 499.789 €. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto /EAKR (70%), NIHAK toimii hankkeen toteuttajana ja sen rahoitusosuus on 99.958 €.

Mikroyrittäjien tuottavuus ja työkyky (MYTTY)

Yrittäjistä muodostuvien olemassa olevien ydinryhmäverkostojen jatkotoiminnoiksi rakennetaan itsensäjohtamisen ja liiketoiminnan ennakoinnin kasvuryhmiä. Hankkeen kautta myös ydinryhmäverkostojen aluevastaavat saavat tukea ja sisältöä kasvuryhmien koordinoimiseen.

Hanke on 2-vuotinen ajalla 1.1.2020 – 31.12.2021 ja kokonaiskustannukset ovat 525.592 €. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ESR (80 %), Oulun yliopisto ja Työterveyslaitos ovat hankkeen päätoteuttajia. NIHAKin rahoitusosuus on 15.000 €.

ELME2022

Oulun yliopiston / Kerttu Saalasti Instituutin ELME-studion kehityshanke keskittyy materiaalitutkimuksen kehittämiseen. Nivalassa sijaitsevia laboratoriotiloja kehitetään, jotta alueen yritykset voivat paremmin jatkossa hyödyntää laitteistoja ja kehitettyjä tutkimusprosesseja.  Lisäksi teollisuuden tarpeet huomioidaan luomalla ns. ”liikkuvan laboratorion” konsepti, missä perustutkimus voidaan tehdä osittain yritysten omissa tiloissa.

Hanke on 3-vuotinen ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR (70 %). Kokonaisbudjetti 800.000 €, josta investoinnin osuus 200.000 €. Kuntarahoitusosuus n. 20 %, josta NIHAKin rahoitusosuus on 23.333 €.

ULTRA-PROF -hanke

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ULTRA-PROF -hankkeessa tutkitaan yhteistyössä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) sekä Lundin yliopiston kanssa ultralujien ruostumattomien teräsprofiilien valmistamista ja hyödyntämistä.

Hankkeen aikana luodaan uusi ultralujan putken valmistuskonsepti ja laboratoriomittakaavan putkenvalmistuslinja ELME-studion tiloihin. Hanke on sekä materiaali-, että tuotantotekninen ja sen seurauksena kehityt ratkaisut ovat yleisesti hyödynnettävissä eri teräsrakenteissa.

Hanke on 3 vuotinen ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022 ja sen kokonaisbudjetti on 1.000.000 €, josta Oulun yliopiston osuus 500.000 €. NIHAKin rahoitusosuus on 23.019 €. Päärahoittaja on EU:n Interreg Nord -ohjelma.

Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun -hanke

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa yhdessä Nivalan Teollisuuskylä Oy:n, Nivalan kaupungin ja NIHAK:in kanssa uusia jäte-, logistiikka-, energia- ja kierrätysratkaisuja edistävän hankkeen.

Nivalan Teollisuuskylä Oy on Suomen suurin teollisuuskylä, joka on yhtenäisellä alueella ja saman omistajan hallussa. Tämä mahdollistaa hyvän kokeilualueen, jossa pystytään testaamaan keskitetysti yritysten vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja.

Hanke on 1,5-vuotinen ja sen kokonaisbudjetti on 261.472 €. Päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR (70%). 10.072 €, NIHAK:n rahoitusosuus on 34.402 €.

Oulu South goes Global

Oulu South Goes Global -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla kansainvälinen Invest in -toiminta voidaan organisoida yliseudullisesti Oulun eteläisten seutukuntien alueelle. Hankkeen tavoite on edistää ulkomaisten investointien tekemistä ja yritysten etabloitumista erityisesti Oulun eteläisten seutukuntien alueelle.

Hanke on 3-vuotinen ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti 623.063 €. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR (70%). Raahen seutukunta toimii hankkeen hallinnoijana ja NIHAK toimii hankkeen osatoteuttajana, NIHAK:n rahoitusosuus on 56.075 €.

Seudullinen vetovoimaisuus -hanke (lisärahoitus)

Seudullisen vetovoimaisuuden kehittämishankkeen päätavoitteena on työvoiman saatavuuden ja alueellisen vetovoiman parantaminen. Pitkään jatkunut väestön väheneminen uhkaa koulutetun työvoiman saatavuutta ja elinkeinojen elinvoimaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa keskeiset seudulliset vetovoimaisuustekijät, suunnitella viestintästrategia ja toteuttaa alueen markkinointia suunnitelman mukaisesti.

NIHAKin hallinoima hanke on omarahoitteinen ja sen alkuperäinen budjetti on 35.000 €. Positiivisten tulosten takia hankeaikaa päätettiin jatkaa vuoden 2020 loppuun saakka ja myöntää lisärahoitusta 27.500 €.

Lisätietoja: NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 3277 254