Uutiskirje

NIHAKin aluekehityspalveluista kuntien yhteinen työkalu alueen investointien vauhdittamiseen

Osana jäsenkuntien palveluiden kehittämistä NIHAK selkeyttää organisaatiotaan. Jatkossa koko alueen Invest In-toimintaa koordinoidaan aluekehityspalveluiden kautta. Toimintojen vetäjänä aloittaa 1.7.2023 aluekehityspäällikkö Kimmo Niskanen.

Aluekehityspalveluiden tehtävänä on toimia jäsenkuntien elinvoiman ja yritysten liiketoimintaympäristön kehittämisen tukena. Tavoitteena on kasvattaa alueen tunnettavuutta ja jalkauttaa Invest In -toiminta käytännön yhteistoiminnaksi kaikkien jäsenkuntien alueella. Työ on NIHAKille jo tuttua ja tarve selkeyttää palvelun saatavuutta on noussut esiin käytännön kokemusten kautta. Hyvää oppia saatiin esimerkiksi alueellisen aurinkopuistokartoituksen kautta.

– Kunnille tarjottavalle Invest In -palvelulle on ollut selvästi tilausta. Seutukunnallisen tuen tarjoaminen on edistänyt vuoropuhelua hankkeita toteuttavien tahojen ja kuntien välillä. Jäsenkunnissa tämä on nähty tiedon lisääntymisenä päätöksenteossa ja vauhdittavan kuntiin kohdistuvia investointeja, toteaa NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala.

Muutos parantaa NIHAKin jäsenkuntien palvelutarjontaa entisestään. Alueella jo toimivien yrittäjien, tai uutta yritystoimintaa suunnittelevien palvelun lisäksi nyt NIHAKilla on tarjota resurssi myös uusien alueesta kiinnostuneiden yritysten palveluun ja tarpeiden kartoittamiseen.

NIHAKin alue kiinnostaa investoijia

Tällä hetkellä tiedossa on, että NIHAKin alueella on toteutuksen alla tai valmisteilla 5 miljardin euron investoinnit erityisesti vihreän siirtymän energiantuotantoon ja sähköverkkojen rakentamiseen. Näitä seuraavat teolliset investoinnit, mikäli alue on tarpeeksi houkutteleva. NIHAK on kuntien tukena investointihankkeiden mahdollistamisessa ja tavoitteena on verkottaa alueen yritykset mukaan toteutukseen.
Niskanen kertoo, että alueen kunnat tarvitsevat NIHAKin seudullisten yrityspalvelujen tukea uusien ja alueellisesti merkittävien teollisten investointien saamisessa alueelle. Seudullisesti merkittävän investointihankkeen vaikutukset ulottuvat monella eri tavoin kaikkiin kuntiin.

– Alueella on paljon vetovoimatekijöitä, mutta investointien houkuttelussa alueelle on aina omat haasteensa. Tähän haasteeseen meidän on vastattava yhdessä kuntien kanssa, toteaa Niskanen.

Kuten tähänkin saakka, myös jatkossa kunnat vastaavat itse esimerkiksi omasta maankäytöstään ja kaavoituksestaan, sekä omistamistaan toimitiloista. NIHAKin aluekehityspalvelut tukevat kuntien ja koko seutukunnan kehittämistyötä.

Lisätietoja:
Kimmo Niskanen
kimmo.niskanen@nihak.fi
puh: 040 029 9412

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on