LOGOT

NIHAKin REKRY+ -hankkeesta maksutonta tukea rekrytoinnin kehittämiseen 

NIHAKin REKRY+ -hankkeen projektipäällikkö Kristiina Nyman (vasemmalla), sekä projektityöntekijä Marjo Tenhunen rohkaisevat yrittäjiä ottamaan yhteyttä rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä

Viime vuoden syksynä käynnistyneessä NIHAK Rekry+ hankkeessa on tähän mennessä kontaktoitu 110 yritystä Nivalan, Haapajärven, Reisjärven, Sievin, Kärsämäen ja Pyhäjärven alueella. Hankkeen tavoitteena on tukea mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä rekrytointiin liittyvissä asioissa niin, että työt ja tekijät kohtaisivat entistä paremmin. Piilotyöpaikat tulevat näkyviksi tarvekartoitusten kautta.

Hankkeen projektipäällikkö Kristiina Nyman kertoo, että hankkeen kautta voidaan esimerkiksi sanoittaa työpaikkailmoitus yhdessä yrittäjän kanssa, sekä miettiä mitkä kanavat rekrytoinnissa toimivat parhaiten.

Tarja Korri kuuli hankkeesta Nivalan yrittäjien aamupalalla. Konehuolto Juha Korri Oy etsi raskaskoneasentajaa.

– Asiamme otettiin heti ykköseksi; se että meille saataisiin asentaja. Minulle tuli tunne, että meidän asiamme oli sillä hetkellä tärkein hanketyöntekijälle. On pöllämystynyt olo siitä, että tällaista palvelua voi saada maksutta, Tarja iloitsee. 

Myös Sievissä toimivilla Koivukuja Yhtiöillä ja Konepuristin Oy:llä on kokemusta yhteistyöstä hankkeen kanssa. Molempien yritysten toimitusjohtaja Antero Kujala on tyytyväinen yhteistyöhön.

– Hankkeen työntekijä on osallistunut ehdokkaiden haastatteluun ja arviointiin. Ulkopuolisen henkilön tekemä hakijan arviointi osoittautui merkittäväksi hyödyksi meille. Arviointi haastoi tai tuki omaa näkemystäni. Olimme varautuneet myös mahdolliseen psykologin testiin, mutta lopulta sitä ei tarvittu. Kaiken kaikkiaan rekryprosessi tuli vietyä nopeasti ja ammattimaisesti läpi, Kujala kertaa.

Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä alueen työllisyystoimijoiden ja muiden hankkeiden kanssa. Sitä kautta yrityksille voi löytyä työvoimaa, jota he eivät välttämättä muuten tavoittaisi, kuten vähän suomea osaavat eri alojen ammattilaiset. Yrityksen ensimmäinen palkattu työntekijä voi löytyä esimerkiksi palkkatukea hyödyntämällä.  

Osa yrityksistä palkkaa kesäajalle nuoria työntekijöitä. Monella heistä on vain vähän työkokemusta. Hankkeen tuella yritykselle voidaan laatia perehdytyssuunnitelma, joka tukee uuden työntekijän onnistunutta työn aloitusta. Projektityöntekijä Marjo Tenhunen nostaa esille ennakoinnin merkityksen.

– Jotkut yritykset ovat oivaltaneet, miten hyvä apuväline perehdytys- tai rekrytointisuunnitelma voi olla. Esimerkiksi rekrytointisuunnitelman laatiminen auttaa ennakoimaan työntekijöiden eläköitymisen vaikutukset työvoiman tarpeeseen, Tenhunen kertoo. 

Aina yrityksellä ei ole rekrytointitarvetta, mutta aiheita opinnäytetyölle saattaa löytyä tai sopivia tehtäviä harjoittelijoille. Nyman haastaa yrityksiä pohtimaan, millaisia mahdollisuuksia myös nuorille voitaisiin tarjota.
– Kannattaa tarjota paikkoja opiskelijoille, sillä vuorovaikutus voi avartaa molempia – niin tulevaa alan ammattilaista kuin yrityksen työntekijöitäkin. Tulevaisuuden rekrytointien tähden yrityksen kannattaa panostaa yritysmielikuvaansa: Olemmeko kiinnostava työpaikka nuorten silmissä? Mikä meidät erottaa positiivisesti muista alan työpaikoista?

Afrikkalaisia kangastuotteita Kärsämäellä ja verkkokaupassa myyvän Finnkibun perustaja Sharon Nyanjura on iloinnut siitä, että NIHAKin Rekry+ hankkeen myötävaikutuksella on järjestynyt JEDU:n opiskelijoiden yrityskäynti hänen myymäläänsä.

– Tämä on ollut uskomaton mahdollisuus. Me yrittäjät aloitamme yrityksemme suurin unelmin, mutta meillä ei ole asiantuntemusta jokaisella alueella, jota liiketoiminnan sujuva toiminta vaatii. Palkkaaminen olisi paras vaihtoehto, mutta useimmat meistä perustavat yrityksen hyvin pienellä budjetilla. Kumppanuus, kuten minun ja JEDU:n on todellinen pelastus yrittäjälle. Opiskelijat tarvitsevat paikan oppimiensa taitojen harjoittamiseen, kun taas yrittäjät tarvitsevat harjoittelijoiden apua kipeästi, vaikka he eivät pystyisi kaikesta maksamaan. Yhteistyö on todellinen win-win-tilanne, Nyanjura toteaa.

NIHAK REKRY+ -hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama (ESR+) ja sen toteutusaika on 31.8.2025 saakka.

Ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin:

Kristiina Nyman
Projektipäällikkö
p. 050 433 8929                                                                        
kristiina.nyman@nihak.fi

Marjo Tenhunen
Projektityöntekijä
p. 050 302 4429 
marjo.tenhunen@nihak.fi           

Muuta ajankohtaista

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä

NIHAKin alueesta on hyvää vauhtia muodostumassa vihreän siirtymän edelläkävijä. Murros luo samalla pohjaa myös tulevaisuuden innovaatioille ja yhteistyömuodoille. Biokaasun markkinoilla on käynnissä merkittävä murros, mikä

Vastuullisuudesta kilpailuetua yrityksille

Oletko tullut ajatelleeksi, että panostamalla vastuullisuuteen yrityksesi voi edistää kilpailuetua ja mainearvoa sekä kehittää liiketoimintaa? Vastuullisuus mielletään usein ympäristöön ja ekologiaan liittyviin asioihin, esimerkiksi hiilineutraaliuteen