LOGOT

Nivala-Haapajärven alue haluaa kansainvälistyä – Tarjolla urapolkuja kansainväliselle työvoimalle

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnissa Nivala-Haapajärven alueella syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja niin mukavasti, että työvoiman saatavuus on yhä suurempi haaste tulevaisuudessa.

Yksi ratkaisu on alueen kansainvälistyminen, sanoo yritys- ja aluekehityspalveluja tuottavan kehitysyhtiön NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala.

”Teemme ruohonjuuritason kansainvälistymistyötä paikallisten yritysten kanssa ja pystymme tarjoamaan pitkän linjan rinnalla kulkemista”, Krankkala kertoo. Työ ei kuitenkaan rajoitu pelkästään kansainvälisen kaupan edistämiseen. Yritysten sekä alueen yhteisöjen kansainvälistyminen sisältäpäin on myös tärkeää.

Ulkomaista työvoimaa havitellaan kansainvälisistä opiskelijoista muun muassa Oulun yliopistosta ja alueen ammattikorkeakouluista.

”Pyrimme saamaan heitä ensin alueen yrityksiin kesätöihin, tekemään opinnäytetöitä ja sitten kynnys ehkä madaltuu puolin ja toisin vakituisiin työsuhteisiin”, Krankkala toivoo.

Krankkala näkee kansainvälistymisen hyödyn paitsi työvoimavajeen paikkaajana, myös viennin edistäjänä.

“Ulkomaalainen työntekijä voi olla paras vientihenkilö kotimaahansa.”

”Kansainvälinen henkilöstö kasvattaa verkostoa ulkomaille. Ulkomaalainen työntekijä voi olla paras vientihenkilö kotimaahansa”, Krankkala toteaa.

”Työvoiman kansainvälistyminen auttaa meitä mukautumaan muutokseen ja pitämään alueen kilpailukykyisenä jatkossakin. Meillä tulee kuitenkin olla myös nuoria kiinnostavia yrityksiä.”

Nuoret aikuiset etsivät kiinnostavia urapolkuja ja niitä alueelta löytyy. Usko ideoihin ja pitkäjänteinen tutkimustyö on monen mielenkiintoisen yrityksen taustalla. Hyvä esimerkki kiertotalouden tuomasta uudesta kansainvälisestä liiketoiminnasta on akkuja ja paristoja kierrättävät clean tech -yritykset, jotka tekevät kierrätetyistä alkaliparistoista mm. kasveille lannoitetta.

”Akkuser murskaa paristot, osa massasta menee Trace Growlle, joka erottelee siitä hivenaineet, kuten sinkin ja mangaanin kasvulannoitteeksi. Tehtaan malli on monistettavissa globaaliksi”, Krankkala kertoo.

 

(Artikkelilähde: gsdnordic.com)

 

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin