Uutiskirje

Nivalassa järjestetty HHJ-koulutus tarjosi työkaluja hallitustyöskentelyn kehittämiseen  

Hyvä hallitustyöskentely auttaa edistämään pk-yrityksen kasvua. Osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta tarvitaan erityisesti murrostilanteissa, kuten esimerkiksi omistajamuutoksissa tai kansainvälistymisessä.

Oulun kauppakamarin palvelujohtaja Riitta Schroderus toteaa, että hallitustyöhön liittyvästä osaamisesta on hyötyä kaikille yrityksille.

– Yrityksen tilanteeseen katsomatta on tärkeää, että hallitustyöskentelyn perusta on kunnossa ja että omistajan ja hallituksen kesken roolit ovat selkeät.

Oulun Kauppakamari järjestää hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen paneutuvia HHJ®-Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksia säännöllisesti eri puolilla aluetta. Nivalassa kurssi järjestettiin helmi-maaliskuussa usean vuoden tauon jälkeen lähiopetuksena.

– Aloite kurssin järjestämiseen tuli NIHAKilta, jonka kanssa meillä on ollut erinomaisen hyvä ja sujuva yhteistyö. Oli palkitsevaa nähdä, että saatiin koolle aktiivinen osallistujajoukko ja hyödyllistä palautetta. Haluamme kurssien yhteydessä myös verkottaa paikallisia yrityksiä keskenään, Schroderus kertoo.

HHJ-koulutuksen aikana käydään läpi muun muassa hyvää hallintotapaa, hallitustyöskentelyn organisointia, strategiatyötä ja talouden seurantaa. Kurssin yhteydessä tutustutaan myös käytännön esimerkkeihin eri yrityksistä.

Kurssi sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville sekä hallitusammattilaisen urasta kiinnostuneille. Myös yrittäjät ja yritysjohtajat saavat siitä apua hallitustyöskentelyn hyödyntämiseen.

– Monilla yrityksillä on käytäntönä, että koko hallitus ja operatiivinen johto käyvät tämän koulutuksen. Se antaa kaikille yhteisen tietopohjan ja auttaa puhumaan samaa kieltä, Schroderus toteaa.

Uusia näkökulmia ja selkeyttä rooleihin

HHJ-koulutus nähdään osallistujayrityksissä monin eri tavoin hyödyllisenä. NTcab Oy:n toimitusjohtajan Antti Hyyryläisen mukaan kurssi antoi paljon ajatuksia, joiden pohjalta hallitustyöskentelyä voi lähteä kehittämään.

Jatkossa otamme varmasti entistä systemaattisempaa lähestymistapaa hallitustyöskentelyyn ja säädämme nykyisiä toimintatapoja.

Hyyryläinen kertoo kannattavansa ikuisen oppimisen ajatusta. Vaikka kokemusta yritystoiminnasta on kertynyt, koulutus tarjosi myös uusia ajatuksia hallinnointitavasta, vastuunjaoista, hallituksen roolista ja sen tarjoamista voimavaroista.

– Kurssi vahvisti näkemystä siitä, että hallitus ei ole vain nimiä paperilla, vaan sillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa yhtiön kehittymiseen. Myös yrittäjälle on hyötyä, jos hallituksessa on ulkopuolista osaamista mukana tuomassa uusia näkökulmia, Hyyryläinen toteaa.

Myös Eka-Sorvaus Oy:n toimitusjohtaja Jari Harjula kertoo yrityksen hakeneen koulutuksesta uutta potkua hallitustyöskentelyn kehittämiseen.

– Yhtiön hallituksessa on neljä osakasta, joista kolme osallistui kurssille. Emme ole aiemmin käyneet tätä koulutusta, ja halusimme saada työkaluja hallitustyöskentelyyn. Koulutus auttaa tuomaan työhön järjestelmällisyyttä ja selkeyttämään roolijakoa.

Harjulan mukaan erityisen antoisaa oli kuulla hallitusammattilaisten kokemuksia ja tutustua eri tapoihin toteuttaa hallitustyötä.  

– Meillä ei ole hallituksessa mukana ulkopuolisia, mutta siitä on keskusteltu, ja kurssi antoi siihen jatkon kannalta hyviä eväitä.

NIHAK antaa tukea yritysten kasvuun ja johtamisen kehittämiseen

Johtamisen kehittäminen on yksi teemoista, joita NIHAK on pyrkinyt edistämään alueella jo pidempään. Moni alueella toimiva yritys on saavuttanut kasvussaan sen pisteen, että ammattimaisemmalle johtamiselle on nähty selkeä tarve.

Tähän tarpeeseen vastaa myös NIHAKin hallinnoima ”Muutoksen hallinta – kasvun neliapila” -hanke, jolla tuetaan yrityksiä ylittämään kasvun kynnyksiä. Henkilöstön ja johdon koulutuksilla kehitetään organisaation kyvykkyyttä ja parannetaan johtamisen prosesseja yrityksen kasvun hallinnan perustaksi.

Hankkeen nimi Kasvun neliapila tulee neljästä osa-alueesta, joihin hankkeella annetaan työkaluja: henkilöstö, talous ja johtaminen, myynti ja markkinointi ja tuotanto.

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on