LOGOT

Ny-Tek Oy korjaa vahvan tuotekehityksen satoa

Read the article in English

Reisjärvinen Ny-Tek Oy suunnittelee ja valmistaa koneita erityisesti kiinteistönhuollon ja maatalouden tarpeisiin. Viime vuosina yritys on kehittänyt voimakkaasti tuotevalikoimaansa ja päässyt samalla hyvään kasvuvauhtiin.

Verkostoitumalla olemme voineet tehdä kasvua, sillä muutoin emme pystyisi vastaamaan sesonkikysyntään.”

Ny-Tek Oy perustettiin vuonna 2009 tekemään alihankintatyönä muun muassa kaapelivaunuja. Yrityksen perustajan Toni Nybackan lisäksi yrityksessä oli tuolloin yksi palkattu työntekijä. Alihankintatöiden rinnalle syntyi pian ajatus lähteä kehittämään karjataloudessa tarvittavia työkoneita.

Ensimmäisenä valmistui Beltscoop-kuivikkeenlevittimen prototyyppi, ja varsinainen tuotanto käynnistyi 2011. Pari vuotta myöhemmin alkoi kehitystyö Farmcrusher-vasaramurskaimen ympärillä. Kone ensiesiteltiin KoneAgria-näyttelyssä vuonna 2014.

Vuonna 2016 yritys osti Vieskan Metallilta lanaliiketoiminnan ja ryhtyi valmistamaan lanoja Wieska-nimellä. Samalla Jari Huotari siirtyi Toni Nybackan yhtiökumppaniksi. Wieska-tuoteperhe laajentui, kun Ny-Tek Oy osti vuonna 2018 Näppä-lumilinkojen tuoteoikeudet leppävirtalaiselta yritykseltä. Tuotetta on jatkokehitetty, ja uusia tuotemalleja on lisätty valikoimaan.

– Kiinteistönhuollon koneiden myynnissä sesongit näkyvät selkeästi. Syksystä helmikuuhun lumityöt ja tienhoito tuovat koneille kysyntää. Karjatalouspuolen koneita taas myydään ympäri vuoden, Huotari kertoo.

Yhtenä varautumiskeinona kysynnän vaihteluun on verkostoituminen. Ny-Tek Oy on rakentanut maakuntaan alihankintaverkostoa, josta ostetaan muun muassa valmiiksi hitsattuja koneenrunkoja, koneistusta ja pintakäsittelyä.

– Verkostoitumalla olemme voineet tehdä kasvua, sillä muutoin emme pystyisi vastaamaan sesonkikysyntään, Huotari toteaa.

”Kun yritys on pieni ja joustava, henkilöt ovat tavoitettavissa ja asiakkaan ongelma voidaan ratkaista saman tien ilman byrokratiaa.”

Viime vuosien aikana Ny-Tek Oy on kasvanut muutaman hengen yrityksestä 12 ihmisen työpaikaksi. Samaan aikaan liikevaihto kasvanut lähes kahteen miljoonaan euroon. Tuotevalikoima on suuntautunut maatalouden puolelta kiinteistö- ja tienhoitoon, josta tulee jo 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.

– Tuotekehitysvaiheen jälkeen olemme keskittyneet viime kuukaudet tuotannon kehittämiseen. Markkinat vaativat kuitenkin uudistumista, joten varmasti parin vuoden aikajänteellä tulee jälleen tuotekehitystarvetta, Huotari kertoo.

Etenkin kiinteistönhuollon tuotteissa kilpailua riittää sekä koti- että ulkomailla. Menestyminen vaatii erottumista, ja kohdallaan on oltava niin tekniikan kuin palvelunkin.

– Meidän koneillamme on kestävä ja laadukas maine, ja ne ovat hyvin toimintavarmoja. Meillä on kotimaisin voimin hoidettu asiakaspalvelu, ja jälkimarkkinointi tuonut positiivista palautetta. Kun yritys on pieni ja joustava, henkilöt ovat tavoitettavissa ja asiakkaan ongelma voidaan ratkaista saman tien ilman byrokratiaa, Huotari toteaa.

”NIHAKin avulla yritys on myös hakenut rahoitusta Leaderista ja Ely-keskukselta. NIHAKissa kuunnellaan yrittäjää, ja palvelua ja koulutuksia on tarjolla hyvistä aihepiireistä.”

Kasvun myötä Ny-Tek Oy:ssä on käännetty katseet kansainvälisille markkinoille. Koneita on viety muun muassa Viroon ja Ruotsiin, ja tänä vuonna yrityksellä on ensimmäistä kertaa oma osasto Euro-Tier-messuilla Saksassa.

Viennin käynnistäminen vaatii hyvän pohjatyön. Ny-Tek Oy:ssä on hyödynnetty NIHAKin ja Viexpon neuvontapalveluja, teetetty maakohtaisia markkinakartoituksia ja kuljettu oman alan messuilla.

– Vaikeinta on löytää yhteistyökumppani kohdemaasta. Emme voi viedä tuotteita suoraan loppukäyttäjälle, vaan tarvitaan maahantuoja hoitamaan myyntiä ja jälkimarkkinointia, Jari Huotari toteaa.

Ny-Tek Oy oli mukana pari vuotta sitten NIHAKin vetämässä neljän yrityksen messu- ja markkinointihankkeessa, jonka yhteydessä on muun muassa tehty kotimaan markkinointisuunnitelma ja osallistuttu messuille yhteisosastolla. Hankkeesta jäi Huotarin mukaan hyvin positiivinen vaikutelma, ja tuloksiakin saavutettiin. NIHAKin avulla yritys on myös hakenut rahoitusta Leaderista ja Ely-keskukselta.

– Se on ollut meille taloudellisesti iso apu, ja samalla olemme saaneet asiantuntijapalvelua, Huotari sanoo.

Yritys on saanut NIHAKilta neuvontaa myös tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen, projektisuunnitteluun ja rahoituksen järjestämiseen. Huotarin mukaan NIHAKin henkilöstöön ollaan parhaimmillaan yhteydessä lähes viikoittain.

– Siellä kuunnellaan yrittäjää, ja palvelua ja koulutuksia on tarjolla hyvistä aihepiireistä. Yrittäjän näkökulmasta tarjontaa on jopa niin paljon, että on pakko valita mihin ehtii mukaan.

Lue lisää: nytek.fi

Teksti ja kuvat: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin