LOGOT

Oppisopimuksella osaamista yrityksen tarpeisiin

Lvi Suihkonen Oy toimii alalla, jossa sopivia osaajia ei ole aina helppoa löytää. Ratkaisuna on ollut kouluttaa työntekijöitä itse oppisopimuksen avulla.

Reisjärvinen Lvi Suihkonen Oy on alallaan Suomen johtavia toimijoita. Yritys on erikoistunut navetoiden ja maatalouden lvi-asennuksiin ja -suunnitelmiin, joita se urakoi eri puolille Suomea.

Muutama vuosi sitten yrityksessä kokeiltiin ensimmäistä kertaa oppisopimuksella työllistämistä. Osaaville työntekijöille oli tarvetta, mutta sellaisia ei ollut helppoa löytää.

Toimitusjohtaja Janne Suihkonen kertoo, että yrityksen rekrytoinnit ovat hoituneet pääasiassa puskaradion ja tuttavien kautta. Aliurakointia ja työntekijöitä on etsitty myös sosiaalisessa mediassa.

– Tällä hetkellä meitä ei ole kuin neljä henkilöä, ja joudumme käyttämään paljon aliurakointia ja siirtelemään töitä toisille urakoitsijoille. Tarve olisi vähintään yhdelle lisähengelle.

Työssä tarvitaan lvi-alan osaamista, mutta myös rakennusalan kokemuksesta on hyötyä. Ongelmaksi on osoittautunut, että koulusta valmistuneilla ei useinkaan ole riittävää kokemusta ja taitoa töistä suoriutumiseen.

– Helpompi on kouluttaa alusta asti itse, Suihkonen toteaa.

Oppisopimus on tarjonnut kaikkien osapuolten kannalta joustavan vaihtoehdon rekrytoimiseen. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on yrittäjän mukaan sujunut vaihtelevasti. Palautetta on annettu paljon, ja sen pohjalta joitain käytäntöjä on muutettukin. Kaikkiaan kokemukset ovat kuitenkin olleet sen verran myönteiset, että oppisopimusta on tarkoitus hyödyntää jatkossakin.

Tärkein oppi tulee työmaalta

Kirsi Laitinen aloitti työt Lvi Suihkonen Oy:llä vuoden 2020 syksyllä. Oppisopimuksen turvin hän suorittaa nyt talotekniikan perustutkintoa, ja tavoitteena on valmistua viimeistään ensi keväänä.

– Olen aikaisemmin opiskellut rakennusalaa ja työskennellyt kaupassa, mutta putkiala on aina kiinnostanut minua. Otin yhteyttä Janneen, ja koska hänellä oli tarvetta tekijälle, päädyimme oppisopimukseen. Se on hyvä ratkaisu, jos aikuisena haluaa vaihtaa alaa, Laitinen kertoo.

Viikot Laitinen viettää yrityksen työporukan mukana reissutöissä. Välillä hän käy koululla täydentämässä opiskeluja, mutta tärkein oppi tulee työmaalta.

– Teen samoja töitä kuin kaikki muutkin. Tällä alalla työ opettaa tekijäänsä. Sen mitä itse tekee, sen myös oivaltaa parhaiten. Olen kokenut, että tämä on tosi mieluinen tapa opiskella.

Laitinen kokee saaneensa hyvän vastaanoton, vaikka lvi-alalla naiset ovat vielä toistaiseksi vähemmistönä. Oppisopimuksen ansiosta hänellä on nyt vakituinen työpaikka ja ympärillään hyvä työporukka.

– Jos haluaa muutosta omaan työuraan, suosittelen oppisopimusta, vaikka hyppy tuntemattomaan voi pelottaakin, Laitinen toteaa.

Joustava tapa rekrytoida ja kouluttaa

Työnantajan näkökulmasta oppisopimus on joustava tapa rekrytoida uusia työntekijöitä tai kouluttaa henkilöstöä. Oppisopimus sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa valmiiksi koulutettuja tekijöitä ei löydy tai jossa työntekijä tai yrittäjä itse tarvitsee uutta osaamista.

Työntekijän kannalta oppisopimus tarjoaa mahdollisuuden yhdistää työntekoa ja opiskelua, hankkia ammatti tai täydentää omaa osaamista. Se sopii niin ammattiin opiskelijoille kuin alan vaihtajille, tai esimerkiksi silloin, kun opiskelu on jäänyt kesken.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. NIHAKin alueella oppisopimuskoulutusta järjestää Koulutuskeskus JEDU.

Oppisopimuksessa pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla, ja työnantaja sitoutuu järjestämään työtehtävien tekemiseen tarvittavan ohjauksen. Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijan rekrytoinnista ja kouluttamisesta muita suoria kustannuksia kuin opiskelijan palkka sivukuluineen.


Oppisopimus

  • Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia.
  • Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille.
  • Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle.
  • Pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, ja niitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.
  • Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma.
  • Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan.
  • Työnantaja voi saada koulutuskorvausta työpaikalla tehdystä ohjauksesta.
  • Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön työnhakija ja työllisyyden kuntakokeilun asiakas, työnantaja hakee palkkatuen asiakkaan kotikunnasta.

Lisätietoja oppisopimuksesta:

https://www.jedu.fi/hakijalle/opiskelu/oppisopimuskoulutus
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/oppisopimuskoulutus
https://www.oppisopimus.fi/tyonantajalle/oppisopimuskoulutus/

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin