Osaamisen myynti verkossa – nykyaikainen tapa yrittää

Read article in English

Moni yrittäjä on löytänyt tavan, jolla voi tehdä mielekästä työtä omalta kotiseudulta käsin. Verkon kautta asiakkaat ja työyhteisö voivat löytyä mistä päin maailmaa hyvänsä. Etätyön yleistyminen on tuonut kaikkien tietoisuuteen, kuinka monenlaisia töitä on mahdollista tehdä paikasta riippumatta. Maaseudun yrittäjille sama on ollut arkipäivää jo pitkään.Tässä jutussa esitellään NIHAKin alueelta neljä yritystä, jotka hyödyntävät verkon mahdollisuuksia eri tavoin. Osalle verkkokauppa on tapa myydä omaa osaamista, osa taas tekee kotoa käsin asiantuntijatyötä jopa toisella puolella maapalloa sijaitseville toimeksiantajille.

Hevostaito Akatemia: nettikoulutusta neljällä kaviolla

– Ei riitä, että osaa laatia hyvän kurssin, jos sitä ei osaa markkinoida. Suomessa olen saanut tunnettuutta sosiaalisen median kautta, ja se on tärkeä keino myös ulkomaille markkinoitaessa, Pakola toteaa. (kuva: Tarja Kivirinta)

Mervi Pakolan perustama Hevostaito Akatemia sijaitsee Nivalan Rajaperällä, mutta sen asiakaskunta ulottuu ympäri Suomea ja pian myös ulkomaille. Jo reilun vuoden ajan Pakola on tarjonnut hevosten käsittelyyn liittyvää koulutusta myös verkkokursseina.
Päätoimisena yrittäjänä Pakola on ollut vuodesta 2013, ja yrityksensä kurssitarjontaa hän on kehittänyt omien käytännön kokemustensa ja tutkimustiedon pohjalta. Taustalla on pitkäaikainen kouluttautuminen sekä kokemus hevosten parissa työskentelystä.

– Yrittäjänä tarjoan kaikille hevosten kanssa toimiville peruskoulutusta siihen, kuinka ratkoa erilaisia ongelmia. Verkkokurssit ovat ratkaisu niille, joille välimatka on este osallistua paikan päällä, Pakola kertoo. Hevostaito Akatemia on tullut alalla tunnetuksi ja saavuttanut kotimaassa laajan asiakaskunnan. Myös verkkokurssit löysivät nopeasti satoja käyttäjiä. Seuraava askel onkin lähteä laajentamaan tarjontaa ulkomaille. Haasteena on saada tunnettuutta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Apunaan Pakolalla ovat kääntämisen ja markkinoinnin ammattilaiset, joiden kanssa kurssisisältöjä ja markkinointiaineistoa tuodaan tarjolle englanniksi.

All Consulting: toimisto Pyhäjärvellä, verkosto maailmalla

– NIHAKin kautta olen saanut myös tukiverkostoa. Välillä käyn työskentelemässä Vauhaus-työtilassa, jossa pääsee samalla hiukan ihmisten ilmoille. Kertoo Annaleena Laurikkala, All Consulting.

Asiantuntijatyötä on mahdollista tehdä paikasta riippumatta, mutta silti osana laajaa kansainvälistä verkostoa. Tämä pätee Annaleena Laurikkalaan, joka työskentelee pääosin etänä kotoaan Pyhäjärveltä, mutta on samalla tiiviisti yhteydessä kollegoihin Suomessa ja ulkomailla. Laurikkalan yritys All Consulting tekee kliinisten lääketutkimusten laaduntarkkailua, ja hänen asiakkaitaan ovat lääketehtaiden palveluntuottajat.

– Työni sisältää paljon raportointia, joka hoituu sähköpostitse. Matkustamistakin silti tulee. Tutkimuskeskuksissa on käytävä paikan päällä, sillä potilastyöstä tietoja ei voida lähettää ulkopuolelle, Laurikkala kertoo.

Lääkekehitys on kansainvälistä yhteistyötä, ja myös Laurikkalan työhön kuuluu yhteydenpitoa eri puolille maailmaa. Aikaerot näkyvätkin usein työajoissa. Laurikkalan työkielenä on englanti, ja pohjaa antaa aiempi työura sairaanhoitajana ja tutkimushoitajana. Kansainvälinen työ onnistuu Laurikkalan mukaan hyvin Pyhäjärveltä käsin. Edellytyksinä ovat nopea verkko sekä sujuvat liikenneyhteydet muualle Suomeen ja lentokentille.

 

Balance Care Oy: vauvahieronnan tietotaitoa levittämässä

Tänä vuonna Balance Care Oy tarjoaa vauvahieronnan koulutusta myös verkossa.

Nivalalainen Reeta Ylikoski ja laihialainen Merja Koivunen toimivat kotipaikkakunnillaan hyvinvointialan yrittäjinä. Vuoden 2020 helmikuusta lähtien heillä on ollut myös yhteinen yritys, Balance Care Oy.

Ylikoski ja Koivunen ovat yhdessä kehittäneet Baby Balance® -vauvahierontaa ja siihen liittyvää koulutusta. Hoitomenetelmä pyrkii löytämään myös vaivojen syyt ja tuomaan niihin apua.

Kurssitoiminta alkoi vuonna 2019 terveydenhuollon ammattilaisille, ja koulutettavana on ollut jo yli 80 hoitoalan ammattilaista ympäri Suomea. Yrittäjiltä on kyselty jo mahdollista ulkomaille laajentamistakin.

Seuraavaksi Ylikoski ja Koivunen ovat viemässä vauvahieronnan teoriaoppeja verkkoon. Konkreettinen kädentyö opiskellaan silti yhä lähipäivinä – vauvanhoito kun ei etänä onnistu. Korona-aika on jouduttanut päätöstä, mutta verkkokurssi olisi toteutettu ilman sitäkin.

– Kädet alkoivat loppua koulutusten kanssa, sillä koko ajan meillä on myös omat perheet ja yritykset, Ylikoski sanoo.

– Ajatuksena on, että me pysymme täällä Pohjanmaalla, ja uudet kouluttajat levittävät menetelmää edelleen muualle maahan. Verkkokoulutus palvelee tätäkin tavoitetta, Koivunen jatkaa.

Yhteisen yrityksen pyörittäminen kahdelta paikkakunnalta sujuu kaksikon mukaan ongelmitta. Yrityksen asiointi hoituu sähköisesti, ja yhteydenpito on nykytekniikalla helppoa.

– On silti kivaa joskus istahtaa saman pöydän ääreenkin, yrittäjät toteavat.

 

Anna-Mari Vuorela: kansainvälistä tiimityötä kotitoimistossa

– Tiimimme jäsenet työskentelevät eri puolilla maailmaa, mutta pidämme paljon yhteyttä keskenämme. Yhteisiä kahvitunteja hankaloittaa vain se, että asun eri aikavyöhykkeellä kuin useimmat muut, Vuorela kertoo.

Digitaalisten alustojen kautta välitettävä työ on viime vuosina yleistynyt maailmalla. Niiden kautta välitetään tyypillisesti eri alojen lyhytkestoisia, projektiluontoisia töitä. Nivalalainen Anna-Mari Vuorela löysi kuitenkin alustatyön kautta pitkäaikaisen asiakkaan ja päätyi osaksi kansainvälistä työyhteisöä.

Jo yli kahden vuoden ajan Vuorela on työskennellyt verkon välityksellä kahdelle yhdysvaltalaiselle yritykselle, jotka markkinoivat hyvinvointiin ja ravitsemukseen liittyviä tuotteita. Hän on saanut tehdä muun muassa markkinointia, asiakaspalvelua, uusien tuotteiden suunnittelua ja some-mainontaa. Tällä hetkellä iso osa työtä on yhteistyökumppanuuksien solmiminen ja ylläpito.

Vuorelan mukaan alustatyöllä on mahdollista elättää itsensä, jos pystyy työskentelemään itsenäisesti ja hallitsee oman alansa tehtävät.

Aikaisemmin Vuorela kävi töissä toisella paikkakunnalla, mutta väsyi kulkemiseen. Luonto- ja eräihmisenä hän viihtyy Nivalassa ja on tyytyväinen siihen, että pystyy nyt tekemään kotoa käsin.

– Toisaalta pidän myös matkustamisesta, ja olen tehnyt pitkiä reissuja niin, että työt kulkevat mukana. Käyn myös välillä työskentelemässä Nivalan Vauhausissa, josta saan hieman vaihtelua työympäristöön.