Uutiskirje

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta kansainvälistymisessä

Antti Hyyryläinen tuli kymmenen vuotta sitten NTcabille viemään yritystä maailmalle, ja sillä tiellä ollaan yhä. Matka on vaatinut uskoa, intoa ja hyviä apujoukkoja.

Työkoneiden ohjaamoiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut nivalalainen NTcab Oy on yli kymmenen vuoden ajan hakenut kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Yrityksen asiakkaita ovat eri teollisuudenalojen konevalmistajat Suomessa ja ulkomailla.

Tällä hetkellä oman viennin osuus NTcab Oy:n liikevaihdosta on noin 20 prosenttia. Suoria toimituksia yrityksellä on noin kymmeneen maahan, ja lisäksi Nivalassa valmistettuja ohjaamoja matkaa maailmalle myös suomalaisten asiakkaiden kautta.

Toimitusjohtaja Antti Hyyryläisen mukaan yhtiö on onnistunut saamaan uusien asiakkuuksien kautta lisää volyymiä vientiin.

– Kasvu on pitkäjänteisen työn tulosta, joka nyt alkaa realisoitua. Kansainvälistyminen on alusta lähtien ollut yhtiön tavoitteena, mikä näkyi aikoinaan jo nimenvalinnassakin, Hyyryläinen toteaa.

Ensimmäiset vientitoimitukset Ruotsiin NTcab teki viime vuosikymmenen alussa. Vuosien varrella uusia vientikohteita on kertynyt eri puolilta Eurooppaa ja myös Atlantin takaa.

Hyyryläinen kuvailee asetelmaa kaikkia hyödyttäväksi: yrityksen osaamiselle ja palveluille on muualla samanlainen tarve siinä missä kotimaassakin. Ja kun yrityksellä on asiakkuuksia maantieteellisesti eri alueilta, se antaa laajempaa pohjaa kasvulle.

– Sitä paitsi kansainvälistyminen on kivaa, Hyyryläinen huomauttaa.

Antti Hyyryläinen on ollut viemässä NTcabin tuotteita ja palveluja maailmalle jo kymmenen vuoden ajan.  

NIHAKin kv-palveluista apua

Kun maailmalta haetaan jalansijaa, se ei onnistu konttorissa istumalla. NTcabin tapauksessa se on vaatinut muun muassa kiertämistä ympäri Eurooppaa ja kansainvälisille messuille osallistumista oikein suunnatuissa kohteissa.

– NIHAKin messupalvelu oli varsinkin alussa meille ratkaisevan tärkeää. Meidän työtämme helpotti, että heiltä löytyi tarvittavaa kokemusta. Silti myös yrityksessä pitää olla aito halu ja uskallus sekä uskoa omiin tavoitteisiin. Kansainvälistyminen ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan on lähdettävä liikkeelle, mikä vaatii myös rahallista panostusta, Hyyryläinen toteaa.

Usko voi joutua myös koetukselle, esimerkiksi alkuvaiheessa, kun kiertämistä riittää eikä tuloksista ole vielä varmuutta.

– Pienet onnistumiset kuitenkin ruokkivat itseluottamusta ja uskoa siihen, että homma toimii, Hyyryläinen sanoo.

NIHAKin palvelua NTcab on hyödyntänyt myös erilaisten hankehakemusten tekemisessä. Hyyryläisen mukaan tästä on ollut paljon apua kansainvälistymisen eri vaiheissa.

– Yrityksillä ei välttämättä ole tietoa siitä, mitä hankkeita ja tukimahdollisuuksia on olemassa. NIHAKissa on osaamista, kanavia ja keinoja sekä asiantuntijat sitä varten, että he voivat auttaa ja keskustella. Se säästää meiltä paljon myös aikaa.

Myyjän kultainen sääntö pätee

Hyyryläinen itse on taustaltaan koneinsinööri, mutta ajautunut urallaan myös myyntitehtäviin. NTcabille hän tuli noin kymmenen vuotta sitten, ja heti alusta lähtien työtehtävät veivät maailmalle. Hyyryläinen toteaa olleensa aina kiinnostunut eri kulttuureista. Hän ei kuitenkaan pidä kielitaitoa tai vieraan kulttuurin täydellistä tuntemusta kynnyskysymyksenä.

– Esimerkiksi meidän alallamme englannilla pärjää kaikkialla, sillä emme asioi suoraan loppukäyttäjien kanssa. Eri kulttuureissa taas tietyt perusasiat täytyy tunnistaa, mutta kaikkialla ihmiset myös ymmärtävät, ettei vieras voi tuntea paikallisia tapoja yksityiskohtaisesti.

Yksi asia pätee kaikkialla, ja se on myyjän kultainen sääntö: yksi suu ja kaksi korvaa.

– Kuuntele mitä asiakas haluaa. Kaupankäynnissä osapuolina ovat yritykset, mutta ihmiset ovat niitä jotka toimivat keskenään. Tarpeet tulevat aina viime kädessä ihmisiltä, ja niihin pitää pystyä tarjoamaan oikea tuote ja palvelu, Hyyryläinen toteaa.

Lähes 40 vuotta valmistusta Nivalassa

NTcab Oy on perustettu vuonna 1995, mutta sen edeltäjä, Nivalan Terästuote aloitti toimintansa jo vuonna 1983.

Alussa yritys valmisti metallituotteiden lisäksi pieniä määriä myös ohjaamoita puimureiden päälle asennettaviksi. Vuonna 1992 valmistui Suomen ensimmäisiä puutavaranosturin ohjaamoita.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen yritys erikoistui työkoneiden ohjaamoiden suunnitteluun ja valmistukseen. Tänä päivänä NTcabilla on noin 60 työntekijää, ja se toimii yhä juurillaan Nivalassa.

Tampereen Konepajat Oy osti NTcab Oy:n koko osakekannan 16.4.2021. Yrityskaupan tavoitteena on varmistaa NTcabin kasvu ja kehittyminen.

Kuva ja teksti: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on