Uutiskirje

Projektipäällikkö Kristiina Nyman: ”Yhdessä saamme niin paljon enemmän aikaan kuin kukaan yksin”

Yritysten rekrytointiosaamisen kehittämiseen, sekä työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamiseen saadaan pian uusia työkaluja NIHAKin REKRY+ -hankkeen aloittaessa toimintansa TM Kristiina Nymanin vetämänä.

Osaavan työvoiman saatavuudesta on muodostunut monen yrityksen kasvua rajoittava tekijä. Työntekijöiden palkkaaminen on samalla muuttunut koko ajan haasteellisemmaksi. Rekrytointiosaamistaan kehittävät ja henkilöstöstään hyvin huolta pitävät yritykset voivat kuitenkin kääntää haasteen kilpailuedukseen. Yritysten tarpeisiin vastatakseen NIHAK käynnistää REKRY+ -hankkeen, jolla sekä kehitetään yritysten rekrytointiosaamista, että etsitään ratkaisuja alueen työvoimapulaan.

Hankkeessa autetaan yrityksiä tunnistamaan osaamistarpeensa, sanoittamaan toimenkuvia helposti lähestyttäviksi mahdollisuuksiksi, sekä kehittämään omia työnhakuprosessejaan. Samalla alueella luodaan rekrytointipalveluiden malli, joka luo uuden toimintatavan alueen yrityspalveluiden, koulutuksen järjestäjien ja työnvälityspalveluiden yhteistoimintaan.

Kristiina Nyman REKRY+ -hankkeen projektipäälliköksi

NIHAKin REKRY+ -hankkeen projektipäällikkönä aloittaa 18.10. Kristiina Nyman. Nymanilla on pitkä kokemus yritysten ja yhteisöjen kanssa työskentelystä. Viimeisimpänä hän on työskennellyt yrittäjänä Guangzhoussa Kiinassa yhteistyössä kansainvälisen yrityksen Kiinan ja Suomen toimipaikkojen kanssa. Kansainvälinen kokemus on tuonut hänelle uusia näkökulmia ja ideoita työelämän käytäntöihin, joista hän uskoo olevan hyötyä myös uudessa tehtävässään.

– Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät nopeasti yrittäjien arjessa. Minusta on mahtavaa saada tehdä täysipäiväisesti työtä yrittäjien hyväksi. Yritysten rekrytointihaasteisiin ratkaisujen etsimisellä on mielestäni yhteiskunnallista merkitystä. Yritysten menestyminen luo hyvinvointia niin yksilötasolla kuin alueellisestikin, Nyman toteaa.

NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala kertoo tavoitteena tulevaisuuden rekrytointipalveluille olevan joustavuus, asiakaslähtöisyys ja aito ongelmanratkaisukyky. Krankkala toteaa Nymanin tuovan NIHAKin organisaatioon uudenlaista osaamista ja näkökulmia.

– Kristiinan pitkä kokemus työtehtävistä, joissa ihmisten kohtaaminen on keskiössä antaa erinomaisen pohjan luoda aidosti yhteiseen tekemiseen perustuva alueellinen malli. 

Ihmisten kanssa työskenteleminen ja jatkuva oppiminen ovat Nymanille tärkeitä. Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen ammattilaisena hän kokee, että tärkeintä on muistaa kuunnella toisia ja työskennellä yhdessä.

– Koulutukseltani olen teologian maisteri. Lisäksi olen suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon ja pätevöitynyt työnohjaajaksi. Työtehtävien säännöllinen vaihtaminen ja työelämän tarpeiden muutos ovat johtaneet minut kulkemaan jatkuvan oppimisen tietä ja hankkimaan täydennyskoulutusta vuosittain. Innostun, kun saan yhdessä muiden kanssa etsiä ratkaisuja ja luoda uutta. Mottoni on: yhdessä saamme niin paljon enemmän aikaan kuin kukaan yksin, summaa Nyman.

NIHAK REKRY+ -hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama (ESR+) ja sen toteutusaika on 31.8.2025 saakka.

Muuta ajankohtaista