React-EU tuo yrityksille lisärahoitusta kestävän kasvun rakentamiseen

 

Pk-yrityksille on kuluvana keväänä tarjolla lisärahoitusta, jonka avulla ne voivat vauhdittaa digitaalisuuden ja vihreän talouden hyödyntämistä liiketoiminnassaan.

ELY-keskuksista on parhaillaan haettavissa lisärahoitusta, joka on suunnattu koronapandemian vaikutusten hoitoon. React-EU-tuen kohteena ovat erityisesti digitaalisuutta, vähähiilisyyttä, vihreää taloutta tai kiertotaloutta edistävät tuotteet ja palvelut.

– Näitä kehittämällä yritys voi saada kilpailuetua, mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja rahoitusta hankkeilleen. Kyse on tärkeistä ja varteenotettavista teemoista, NIHAKin yrityspalvelupäällikkö Harri Jokela toteaa.

Käytännössä React-EU-rahoitus on lisäpotti nykyisiin rakennerahasto-ohjelmiin, ja sen myöntämistä koskevat samat kriteerit. Samalla se kuitenkin pohjustaa jo tulevaa.

– Seuraava EU-ohjelmakausi painottuu näihin samoihin teemoihin yhä enemmän. Nyt yrityksillä on mahdollisuus luoda pohjaa ja edellytyksiä uuden ohjelmakauden hanketoiminnalle, sanovat rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo ja yritysrahoitusasiantuntija Janne Ranta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 

Mitä React-EU-rahoituksen avulla voidaan kehittää?

Rahoitus on suunnattu hankkeille, joissa yritykset kehittävät

  • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä.
  • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista sekä uuden teknologian käyttöönottoa,
  • digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa tai
  • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä.

Nämä teemat voivat pitää sisällään hyvin monenlaisia kehittämistoimia. Vähähiilisyys voi tarkoittaa liittymäpintaa esimerkiksi päästöjen vähennykseen tai muuhun materiaalitehokkuuteen.

– Teollisella puolella esimerkkinä voisi olla tuotantomenetelmä, jolla säästetään energiaa, tuotetaan vähemmän jätettä tai jatkojalostetaan jätettä lopputuotteeksi, Ranta toteaa.

Yritys voi hakea rahoitusta sellaisiin toimenpiteisiin, joilla tavoitellaan merkittävää uudistumista ja kasvua. Tavanomaisin investointeihin tai operatiiviseen toimintaan rahoitusta ei siis myönnetä, kuten ei muitakaan yritystukia. Eli esimerkiksi lämmitysmuodon vaihto tai verkkokaupan pystyttäminen eivät kuulu tuen piiriin.

Rahoittaja voi myös harkita tapauskohtaisesti, soveltuuko hanke React-EU-rahoituksen vai tavanomaisen kehittämisavustuksen piiriin. Esimerkiksi digitaalisuuden liittyvissä hankkeissa voidaan hyödyntää myös ELY-keskusten tarjoamia yritysten kehittämispalveluja.

Ketkä voivat hakea React-EU-rahoitusta?

Rahoituksen piirissä ovat teollisuuden alan yritykset ja niihin liittyvät palvelut, kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan yritykset sekä sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat yritykset.

Tuettavia yrityksiä koskevat samat vaatimukset kuin muissakin yritystuissa. Yrityksen on oltava Pohjois-Suomen alueella toimiva pk-yritys, sen toiminnan pitää olla kannattavaa, ja omaa rahoitustakin täytyy löytyä hankkeeseen.

– Jotta yritykselle voidaan myöntää rahoitusta, sillä täytyy olla kehittävä ote ja tavoitteena luoda uusia työpaikkoja tai liiketoimintaa, Virtasalo sanoo.

Minkä verran React-EU-rahoitusta voi saada?

Kuten muissakin yritysten kehittämishankkeissa, tukitaso on kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 % – 35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeen on oltava laajuudeltaan vähintään 10 000 euroa, ja vähintään puolet rahoituksesta on tultava yritykseltä itseltään.

– Hankkeiden suunnittelussa lähtökohtana pitää olla yrityksen tavoittelema liiketoiminta. Investoinnin pitäisi tulla yrityksellekin moninkertaisesti takaisin, Virtasalo muistuttaa.

Miten ja milloin rahoitusta voi hakea?

Yritykset voivat hakea React-EU:hun liittyvää yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskuksista 31.5.2021 mennessä. Hankkeet tulee toteuttaa 31.8.2023 mennessä. Huolellinen valmistelu on valttia kaikissa hankkeissa, ja yrittäjän kannattaa hyödyntää siinä paikallista asiantuntemusta.

– Aivan ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen yrityspalveluihin. NIHAKin alueella yrityspalvelupäälliköt voivat sparrata yrittäjää hankeidean kanssa ja auttaa hakuprosessissa. Heillä on tärkeä rooli neuvoa asiakkaita ja auttaa löytämään sopivimmat rahoitusmuodot, Ranta toteaa.

 

 

KYSY RAHOITUKSESTA:

Arto Junno (Kärsämäki & Pyhäjärvi)
puh. 044 4457 011
arto.junno@nihak.fi

Marika Kumpula (Nivala)
puh. 046 5040 8480
marika.kumpula@nihak.fi

Harri Jokela (Reisjärvi)
puh. 050 304 9317
harri.jokela@nihak.fi

LISÄTIEDOT:

React-EU-rahoitusesite

Pohjois-Suomen alueen rahoituslinjaukset
Yleiset linjaukset siitä, ketkä voivat hakea rahoitusta ja millaisiin hankkeisiin

Yritysten kehittämisavustukset
Tietoa kehittämisavustusten hakemisesta ja myöntämisestä

Yritysten kehittämispalvelut
ELY-keskusten tarjoamat analyysi, konsultointi- ja koulutuspalvelut