RegHub-verkosto

Euroopan alueiden komitea käynnisti 3.3.2021 uuden sukupolven alueellisten keskusten verkoston toiminnan. Verkosto seuraa EU:n politiikan täytäntöönpanoa paikallistasolla, ja sen avulla varmistetaan, että alueelliset ja paikalliset sidosryhmät, joita on satoja, saavat äänensä kuuluviin politiikkaa arvioitaessa. Verkoston toimikausi on sama kuin Euroopan komission toimikausi (2020 – 2024).

Uusi verkosto koostuu 46 jäsenestä, 10 tarkkailijasta ja yhdestä ulkojäsenen ominaisuudessa osallistuvasta yhteistyöelimestä. RegHub toimii myös yhtenä Euroopan komission Fit For Future foorumin alaryhmänä.

Suomesta verkoston jäseniksi ja alueellisiksi keskuksiksi on valittu Uudenmaan liitto ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.