Seutuyhteistyö

Seutukunnan toiminta on vapaaehtoista kuntien sopimuksellista yhteistoimintaa, jonka tehtävinä ovat alueen ja sen elinkeinojen kehittäminen, yrityspalvelut, kuntien yhteistoiminnan edistäminen ja seudun edunvalvonta. Seudullinen yhteistyö tuo merkittäviä etuja toiminnan vaikuttavuuden ja organisoinnin kannalta.

Seudun kehittäminen

  • alueen elinvoimaa kehitetään laajempien projektien avulla, joita yksittäisen kaupungin/kunnan olisi yksin hankala toteuttaa
  • kehityshankkeissa saavutettujen tulosten jatkuvuus varmistetaan integroimalla parhaat käytännöt osaksi seudullisia yrityspalveluita
  • kuntien välinen yhteistyö mahdollistaa isommat hankkeet, enemmän rahoitusta ja paremmat resurssit kaikkien käyttöön

Alueellinen kehittäminen on tärkeä osa kunnan omaa kehittämistä!