Seuturahoitus

Kuntien vastinrahoitusta aluekehitykseen kanavoi seutuhallitus, jolle rahoitusesityksiä voi tehdä jatkuvan haun periaatteella. Hallitus kokoontuu säännöllisesti 4-5 keraa vuodessa. Rahoitusta kerätään alueen kunnilta 15,50 €/asukas/vuosi ja sitä kohditetaan NIHAK seudun kasvuohjelma 2020 linjausten mukaisesti.