ELME Studio

ELME Studio on Nivalassa sijaitseva elektroniikan mekaniikan ja metallin tuotantostudio, johon kuuluvat tutkimuslaboratorio huippulaitteineen, Koulutuskeskus JEDUn toimintaympäristöt, Nivalan Teknologiakeskus NITEK, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, ammattikorkeakoulut sekä tiiviissä yhteistyössä toimivat alueen yritykset.

Lisätiedot
Nivalan Teollisuuskylä Oy kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, 0400 392 463, jari.tirkkonen(at)nivala.fi.

www.elmestudio.fi

 

YHTEISÖ

ELME on uusien tuotantoteknologioiden tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeino-
elämän yhteisö. Tavoitteena on olla merkittävin kansainvälinen tulevaisuuden tuotantotekniikan osaaja Suomessa.

Luotamme yhteisön toimijoiden osaamiseen ja kehittymiseen. Teemme, mitä lupaamme.

Toimintamme on avointa yrityssalaisuuksia kunnioittaen. Tiedotamme aktiivisesti työstämme ja sen tuloksista.

ELME yhteisöön kuuluvat: Nivalan kaupunki, Koulutuskeskus JEDU, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry ja Nivalan Teollisuuskylä Oy.

YRITTÄJÄN KUMPPANI

ELMEn kumppanuus rakentuu pitkäjänteiselle yhteistyölle. Kumppanuusverkosto mahdollistaa vaikuttavat tulokset, joita mikään organisaatio ei saavuttaisi yksin.

Verkostoomme kuuluvat ELMEn toimijat ja asiakkaat. Luotamme verkostomme toimijoiden osaamiseen ja kehittymiseen sekä sitoutuneeseen ja haasteita pelkäämättömään yhteistyöhön.

KANSAINVÄLINEN

Monet ELMEn kumppanuusyritykset ovat kansainvälisillä markkinoilla menestyviä toimijoita, jotka ovat ennakkoluulottomasti kehittäneet osaamistaan niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin asiantuntijoiden kanssa.

ELMEn asiantuntijavaihto kasvaa ja kehittyy. Ulkomaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa tasaisesti. Vastavuoroisesti täältä lähtee tutkijoita ja opiskelijoita muihin maihin.

KASVUA LUOVA YMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKYINEN INFRASTRUKTUURI AUTTAVAT KASVAMAAN

Kun kaikki ovet ovat auki, myös osaaminen jakaantuu ja näin laadukas kumppanuus auttaa vahvistamaan mukana olevia yrityksiä. Yritysten kilpailukyky kasvaa ja voimistuu. Kun yhteistyö on kokeilevaa, yrityksistä tulee edelläkävijöitä ja niiden liiketoiminta vahvistuu uusia ideoita ja tekniikkaa hyödyntämällä.

ELMEn kumppanuusyritysten vuotuinen kasvutavoite on 10 prosenttia. Kasvun mahdollistavat tulevaisuuden tuotantotapoja ennakoiva laite- ja konekanta ja alati uudistuva teknologiaympäristö.

METALLI TARVITSEE OSAAJIA

Yksi tärkeimmistä ELMEn tavoitteista on varmistaa alueen metallialan osaajien riittävä määrä ja koulutus. Opetusta ja oppimisympäristöjä uudistetaan ja kehitetään nopeasti muuttuvien markkinoiden kysynnän mukaisiksi.

Yrittäjähenki on tärkeä niin opettaville kuin oppijoillekin. Ilman yhteistä henkeä ei ole yhteistä päämäärää. ELME-toimijoiden yrittäjähenkisyyden ja osaamisen tason nostaminen on välttämätön voimatekijä yhteiseen menestykseen. Merkittävänä tavoitteena on myös tutkimusprofessuuri.

USKALLAMME KOKEILLA

ELME uskaltaa kokeilla ja ajatella toisin. Haemme ennakkoluulottomasti uusia kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia ja asiakkuuksia luomaan kanssamme tuotantoteknologian tulevaisuutta.