Uutiskirje

Suomen ensimmäinen alueellinen aurinkovoimapuistokartoitus valmistunut

NIHAK on ensimmäisenä Suomessa selvittänyt aluetasolla energiayhtiöiden ja maanomistajien kiinnostusta aurinkovoimapuistojen rakentamiseen. Kuluneen syksyn aikana tehty kartoitus osoittaa, että alueella on merkittävä määrä aurinkoenergian investoinneille soveltuvia alueita.

NIHAKin alueella on merkittävä määrä aurinkoenergian investoinneille soveltuvia alueita.

Laajojen aurinkopuistojen rakentaminen on Suomessa lähdössä toden teolla vauhtiin, ja energiayhtiöt hakevat uusia maa-alueita hankkeiden toteuttamiseen. NIHAK on kartoittanut yhteistyössä kuntien kanssa aurinkovoimaloiden rakentamiseen sopivia 10–100 hehtaarin alueita. Tällä hetkellä tiedossa on jo 25 erillistä aluetta Nivalassa, Haapajärvellä, Pyhäjärvellä, Kärsämäellä, Reisjärvellä ja Sievissä. Yhteenlaskettuna nämä alueet voisivat tuottaa sähköä jopa 60 000 omakotitalon vuosikulutusta vastaavan määrän.

– Energiayhtiöt hakevat nyt sopivia maa-alueita laajojen aurinkovoimahankkeiden toteuttamiseen. Meihin on ollut tähän mennessä yhteydessä kymmenen toimijaa, joista kotimaisia yhtiöitä on kahdeksan. NIHAKin tehtävänä on saattaa yhteen aurinkovoimapuistojen rakentajia ja maanomistajia, NIHAKin yrityspalvelupäällikkö Kimmo Niskanen kertoo.

Niskasen mukaan aihe on herättänyt kiinnostusta myös maanomistajien keskuudessa. Maanomistajille aurinkovoimapuistot ovat yksi keino saada pitkäaikaista vuokratuloa.

– Saamme jatkuvasti tietoa uusia alueista ja muutama yksittäinen hanke on jo vireillä. Nyt on tehty vasta kartoituksen ensimmäinen vaihe ja maanomistajat voivat edelleen olla meihin yhteydessä, Niskanen sanoo.

Myös aluetalouden kannalta aurinkovoimapuistojen rakentamisella on monia myönteisiä vaikutuksia.

– Aurinkovoimahankkeet tuovat mukanaan merkittävän määrän yksityisiä investointeja. Alueen yrityksille ne tuovat monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia infrarakentamisesta erilaisiin palveluihin sekä huoltoon ja kunnossapitoon. Kunnille ne merkitsevät verotulojen lisäksi mahdollisuutta vaikuttaa hiilineutraalisuustavoitteisiin ja päästövähennyksiin, NIHAKin toimitusjohtajan Toni Krankkala toteaa.

Hyvät siirtoyhteydet alueen etu

Euroopassa aurinkoenergiapuistojen rakentaminen on vahvassa kasvussa. Suomessa rakentamista vauhdittaa teknologian nopea kehitys. Yksittäisten aurinkopaneelien tehot ovat kaksinkertaistuneet lyhyessä ajassa ja hankkeiden laajuus on kasvussa. Alueelle varmistui juuri Skarta Energy Oy:n ja Solarigo Systems Oy:n hanke, jossa Pyhäjärvelle ja Nivalaan rakennetaan yhteensä teholtaan 75 MW:n aurinkopuistot noin 160 hehtaarin alueelle. Yhteensä NIHAKin kartoittamien uusien alueiden yhteenlaskettu koko on 1540 hehtaaria. Tähän mennessä kartoitettujen alueiden aurinkoenergian potentiaali on siis noin kymmenkertainen nyt rakentuviin puistoihin nähden.

– Tämän alueen yhtenä etuna on sähköverkkojen läheisyys. Energiansiirtoon voidaan hyödyntää usein olemassa olevia siirtoyhteyksiä ja sähköasemia, jotka on toteutettu esimerkiksi tuulipuiston tai muun rakentamisen tarpeisiin, Kimmo Niskanen toteaa.

Yhtenä vaihtoehtona ovat niin kutsutut hybridipuistot, joissa yhdistyvät tuuli- ja aurinkovoima sekä akkuratkaisut. Aurinkoenergian ja tuulivoiman tuotanto voivat toimia rinnakkain siten, että molemmat tuotantomuodot tasaavat tuotannon vaihteluja.


Lisätietoja:  
Kimmo Niskanen, yrityspalvelupäällikkö, NIHAK
Puh. 0400 299 412
kimmo.niskanen@nihak.fi

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on