LOGOT

Suomen ensimmäinen alueellinen vedyntuotannon sijaintipaikkaselvitys osoittaa NIHAKin alueen mittavan potentiaalin tulevaisuuden vetykeskittymänä

NIHAK on ensimmäisenä Suomessa kartoittanut alueellisesti vedyntuotantoon soveltuvat sijaintipaikat. Selvitys osoittaa, että NIHAKin toiminta-alueen kunnissa on erinomaiset edellytykset mittavalle vedyntuotannolle. Tehty selvitystyö mahdollistaa markkinoinnin vedyntuotannosta kiinnostuneille toimijoille, sekä siihen kytkeytyvälle jalostustoiminnalle. Alueen ensimmäiset vedyntuotantohankkeet ovat jo luvitusvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaa ja erityisesti sen eteläosa tunnetaan Suomen mannertuulivoiman rakentamisen osalta yhtenä Suomen vahvimmista keskittymistä. Jokilaaksojen alue kokonaisuudessaan tulee tuottamaan yli puolet (yli 11 000MW) tulevaisuuden maatuulivoimasta vuoteen 2030 mennessä. Mittava uusiutuvan energian tuotanto houkuttelee vedyntuotannosta kiinnostuneita energiayhtiöitä sijoittumaan alueelle.

Puhtaan energiantuotannon lisäksi vedyntuotannon sijoittuminen alueelle edellyttää sijaintipaikaltaan sopivien ja toimintaan soveltuvien T/kem-alueiden kaavoitustyön käynnistämistä tai jo käynnissä olevien kaavoitusprosessien loppuun saattamista.

Nyt tehty selvitystyö osoittaa, että pelkästään NIHAKin toiminta-alueella on jo nyt esittää kahdeksan potentiaalista aluetta vedyntuotannolle. Näiden alueiden pinta-alat vaihtelevat 30 hehtaarista aina 160 hehtaariin. Lisäksi alueen kunnissa on vireillä kaava-alueiden laajennushankkeita, jotka lisäävät soveltuvien alueiden määrää huomattavasti.

Alueen ensimmäiset vedyntuotantohankkeet ovat jo luvitusvaiheessa

Nyt kartoitetut potentiaaliset sijaintipaikat luovat edellytykset mittavalle vedyntuotannolle. Alueelle on jo tässä vaiheessa mahdollisuus sijoittua 3000–5000MW edestä vedyntuotantoa, sekä tuotannon mukanaan tuomaa muuta teollista toimintaa ja kemianteollisuuden tuotteiden jatkojalostusta.

Vedyntuotantolaitoksen rakentaminen edellyttää useamman vuoden valmisteluvaihetta. Alueen ensimmäisten vedyntuotantohankkeiden osalta on tonttivarauksia jo tehty, ja ne ovat edenneet jo valmistelu- ja luvitusvaiheeseen.

Vedyntuotannon potentiaali alueella on tunnistettu ja tuotu esiin jo aiemminkin. Alkuvuodesta Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat julkaisivat yhteisen kannanoton tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella. Kannanoton voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Tuulivoimatuotannon lisäksi alueelle on suunnitteilla runsaasti uusia puhtaan energian hankkeita liittyen aurinko- ja bioenergiaan, sekä energian varastointiin. Kaikki alueelle sijoittuvat hankkeet tukevat toisiaan ja tekevät investoinnit yhteiseen, kaikkia hankkeita hyödyttävään infraan taloudellisesti kannattavaksi.

Sijoituspaikkojen kartoitus jatkuu ja seuraavassa vaiheessa NIHAK tulee selvittämään ja tuomaan esiin myös toiminta-aluettaan laajemman alueen mahdollisuudet vedyntuotannolle. Tiedossa on jo tällä hetkellä useita soveltuvia alueita naapurikunnissa, jotka vahvistavat koko alueen potentiaalia tulevaisuuden vedyntuotannon keskittymänä.

Lisätietoja:
Kimmo Niskanen
Aluekehityspäällikkö, NIHAK
puh. 040 0299412
kimmo.niskanen@nihak.fi

Havainnekuva: Mallinnettuna tällä hetkellä tiedossa olevat tuulivoimahankkeet sijoitettuna suuntaa antavasti, NIHAKin toiminta-alueelta kartoitetut vedyntuotantoon soveltuvat sijaintipaikat, sekä aiemmin ehdotetut linjausvaihtoehdot vetyputken rakentamiseksi. Tuulivoimahankkeiden tiedot perustuvat saatavilla oleviin julkisiin lähteisiin.

Muuta ajankohtaista

Hihat ylös ja aluekehitystyöhön

Viime vuodet ovat näyttäneet, että muutokset yritysten toimintaympäristössä ovat jatkuvia. Samalla ne tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tästä ajankohtainen esimerkki on vihreä siirtymä, joka on tuottamassa

Ideoiden kehittely on yhteispeliä

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä – Markku Laatikainen syttyy yritysideoista ja auttaa viemään niitä eteenpäin. Siinä auttaa hänen oma taustansa sarjayrittäjänä. Helmikuusta

Alusta asti yritysten kehittämisen asialla

Yrityspalvelupäällikkö Arto Junnolla on pitkä kokemus alueen yritysten parissa työskentelystä. Nykyään hänen ympärillään on NIHAKissa laaja asiantuntijoiden joukko sekä yhteistyöverkosto. Yrittäjyyden ensiaskelia, toiminnan laajentamista, myynnin

Kiertotalouden parista viestintäasiantuntijaksi

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä. Yksi heistä on maaliskuussa viestintäasiantuntijana aloittanut Pirja Piiponniemi – Oli ihastuttavaa huomata, miten laaja osaamispooli NIHAKissa on.