LOGOT

#biohanke

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä

NIHAKin alueesta on hyvää vauhtia muodostumassa vihreän siirtymän edelläkävijä. Murros luo samalla pohjaa myös tulevaisuuden innovaatioille ja yhteistyömuodoille. Biokaasun markkinoilla on käynnissä merkittävä murros, mikä näkyy useina isoina laitoshankkeina eri puolilla Suomea. Taustalla ovat odotukset liikennebiokaasun kysynnän kasvulle etenkin raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä. – Maatalouden sivuvirtoja hyödyntävälle biokaasutuotannolle on syntymässä otollinen tilanne. Se on laukaissut […]

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä Read More »

NIHAK ja Haapajärven kaupunki avaavat tietä bioteollisuuden investoinneille

NIHAK ja Haapajärven kaupunki ovat usean vuoden ajan yhteistyössä rakentaneet bioteollisuudelle soveltuvaa toimintaympäristöä. Haapajärvelle tavoitellaan yrityksiä, jotka tuottaisivat esimerkiksi bioöljyä, biohiiltä, tai näiden tuotannon yhteydessä jalostettuja puunsuoja-aineita. Raaka-aineina voidaan hyödyntää hakkuu- ja korjuutähteitä tai sahojen sivutuotteita. NIHAKin projektipäällikkö Jouni Niskanen kertoo, että alueelle on jo pitkään toivottu investointeja puubiomassan jatkojalostukseen. Haapajärven sijainti tarjoaa selkeitä etuja,

NIHAK ja Haapajärven kaupunki avaavat tietä bioteollisuuden investoinneille Read More »