LOGOT

Tiedotteet

Hihat ylös ja aluekehitystyöhön

Viime vuodet ovat näyttäneet, että muutokset yritysten toimintaympäristössä ovat jatkuvia. Samalla ne tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tästä ajankohtainen esimerkki on vihreä siirtymä, joka on tuottamassa alueellemme lähivuosina poikkeuksellisen paljon investointeja. NIHAKissa hihat on kääritty hyvissä ajoin. Olemme käynnistäneet uusia hankkeita, rekrytoineet henkilöstöä ja tehneet kuntien kanssa jo pidempään pohjatyötä esimerkiksi aurinkovoiman tuotantoalueiden kartoittamisessa ja bioteollisuuden […]

Hihat ylös ja aluekehitystyöhön Read More »

Ideoiden kehittely on yhteispeliä

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä – Markku Laatikainen syttyy yritysideoista ja auttaa viemään niitä eteenpäin. Siinä auttaa hänen oma taustansa sarjayrittäjänä. Helmikuusta lähtien Markku on työskennellyt NIHAKilla projektipäällikkönä VAU!START+ -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda alueelle pysyvät yrityshautomopalvelut. Yhteistyökumppani JEDUn kanssa tuodaan mukaan myös yrityskasvatusta, ja yhtenä osana hanketta on sijoitusrahaston perustaminen varhaisen

Ideoiden kehittely on yhteispeliä Read More »

Alusta asti yritysten kehittämisen asialla

Yrityspalvelupäällikkö Arto Junnolla on pitkä kokemus alueen yritysten parissa työskentelystä. Nykyään hänen ympärillään on NIHAKissa laaja asiantuntijoiden joukko sekä yhteistyöverkosto. Yrittäjyyden ensiaskelia, toiminnan laajentamista, myynnin ja markkinoinnin kehittämistä, vientiponnisteluja – Arto Junno ja muut NIHAKin yrityspalvelupäälliköt ovat alueen yrittäjien apuna mitä moninaisimmissa tilanteissa. NIHAKin organisaation vahvuus ovat monen eri alan osaajat ja laaja yhteistyöverkosto. Pystymme

Alusta asti yritysten kehittämisen asialla Read More »

Kiertotalouden parista viestintäasiantuntijaksi

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä. Yksi heistä on maaliskuussa viestintäasiantuntijana aloittanut Pirja Piiponniemi – Oli ihastuttavaa huomata, miten laaja osaamispooli NIHAKissa on. Täältä löytyy monipuolisesti kokemusta, ja organisaatio on rakennettu taitavasti niin, että kaikkien osaamista voidaan hyödyntää, Pirja Piiponniemi kertoo ensivaikutelmistaan uudessa työpaikassa. Pirja aloitti maaliskuussa viestintäasiantuntijan tehtävässä, johon kuuluu monipuolinen työkenttä

Kiertotalouden parista viestintäasiantuntijaksi Read More »

NIHAK rekrytoi: Etsimme viestintäasiantuntijaa kehittämään ulkoista ja sisäistä viestintäämme!

Toimit osana NIHAKin kolmen henkilön viestintätiimiä, jonka tehtäviin kuuluu viestintä kokonaisvaltaisesti. Tuotat sisältöä eri viestinnän kanaviimme ja osallistut tapahtumien ja markkinointikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Työhösi kuuluu myös monipuolisia hankeviestinnän tehtäviä. Näissä tehtävissä sinulla on mahdollisuus osallistua mm. alueemme kulttuuri- ja matkailutoimijoiden liiketoiminnan, sekä luonto- ja kulttuurikohteiden löydettävyyden kehittämiseen. Lisäksi työsi kautta pääset yhteistyössä yrityspalveluidemme kanssa

NIHAK rekrytoi: Etsimme viestintäasiantuntijaa kehittämään ulkoista ja sisäistä viestintäämme! Read More »

Yhteistyöllä kasvua ja kehitystä – NIHAKin vuoden 2023 toimintakertomus nyt luettavissa

Olemme jälleen koonneet viime vuoden merkittävimmät tapahtumat yksien kansien sisään. Toimintakertomuksestamme voit lukea alueemme merkittävimmistä trendeistä, sekä saada kattavan käsityksen, kuinka monipuolisesti tuemme alueen elinvoimaisuuden kehittymistä. Tuhti lukupaketti avaa niin yrityspalveluidemme arkea, kuin yritysten kasvua ja kehitystä tukevia hankkeita. Vuodelle 2023 leimallista NIHAKin silmin oli kasvu ja kehitys. Toiminta-alueen laajeneminen ja uusien hankkeiden käynnistyminen ovat

Yhteistyöllä kasvua ja kehitystä – NIHAKin vuoden 2023 toimintakertomus nyt luettavissa Read More »

Suomen ensimmäinen alueellinen vedyntuotannon sijaintipaikkaselvitys osoittaa NIHAKin alueen mittavan potentiaalin tulevaisuuden vetykeskittymänä

NIHAK on ensimmäisenä Suomessa kartoittanut alueellisesti vedyntuotantoon soveltuvat sijaintipaikat. Selvitys osoittaa, että NIHAKin toiminta-alueen kunnissa on erinomaiset edellytykset mittavalle vedyntuotannolle. Tehty selvitystyö mahdollistaa markkinoinnin vedyntuotannosta kiinnostuneille toimijoille, sekä siihen kytkeytyvälle jalostustoiminnalle. Alueen ensimmäiset vedyntuotantohankkeet ovat jo luvitusvaiheessa. Pohjois-Pohjanmaa ja erityisesti sen eteläosa tunnetaan Suomen mannertuulivoiman rakentamisen osalta yhtenä Suomen vahvimmista keskittymistä. Jokilaaksojen alue kokonaisuudessaan tulee

Suomen ensimmäinen alueellinen vedyntuotannon sijaintipaikkaselvitys osoittaa NIHAKin alueen mittavan potentiaalin tulevaisuuden vetykeskittymänä Read More »

Vauhtia innovaatioiden kaupallistamiseen

NIHAKin VAU!START+ -hanke kannustaa tuomaan ideat pois pöytälaatikosta. Innovaatioiden kaupallistamista edistää myös suunnitteilla oleva alueellinen pääomasijoitusrahasto. Hyvän idean kanssa ei kannata jäädä yksin. Hautomo on oikea osoite silloin, kun tarvitaan tukea ja valmennusta liikeidean kehittelyyn, testaamiseen ja kaupallistamiseen. NIHAK jatkaa hautomopalvelujen tarjoamista alueellisessa VAU!START+ -hankkeessa, joka käynnistyi tämän vuoden alussa. – Haluamme löytää myös piilossa

Vauhtia innovaatioiden kaupallistamiseen Read More »

Aurinkovoiman kasvu innoitti tuotekehitystyöhön

Haapajärvinen JR-Solar Oy hakee jalansijaa isoista aurinkovoimahankkeista. Yhtiön kehittämän aurinkopaneelien asennusjärjestelmän rakenteissa hyödynnetään kotimaista puuta. Vihreä siirtymä avaa markkinoita uusille ratkaisuille ja tuotteille. Tästä esimerkki on haapajärvisen JR-Solar Oy:n kehittämä aurinkopaneelien asennusjärjestelmä, jossa osa alumiini- ja teräsrakenteista on korvattu kotimaisella puulla. Yhtiön perustajiin kuuluva Joni Viitakangas kertoo, että Haapajärvellä pitkään toimineessa JR-Wood Oy:ssa alettiin pari

Aurinkovoiman kasvu innoitti tuotekehitystyöhön Read More »

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä tilaisuus kehittää osaamistaan ja toimintaansa, sillä kolmivuotinen OSATA – Muuttuvan työelämän osaamistarpeet -hanke paneutuu ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Hanke on suunnattu Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien mikro- ja pk-yrityksille. – Tällä hetkellä monissa

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä Read More »

NIHAK rekrytoi: Etsimme asiantuntijaa edistämään paikallisten pk-yritysten osallistumista lähialueen suuriin investointiprojekteihin

Tehtävänäsi on tukea alueen pk-yritysten yhteistyö- ja alihankintaverkoston kehittämistä, sekä muodostaa työyhteenliittymiä ja auttaa paikallisia yrityksiä laatimaan yhteistarjouksia. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä avoimuutta ja rohkeutta uusien mahdollisuuksien luomiseen yrityksille. Tehtävään sisältyy aktiivista liikkumista omalla autolla Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Haapajärven alueella. Katsomme eduksi kokemuksen: Tarjoamme hyvät työterveyshuollon

NIHAK rekrytoi: Etsimme asiantuntijaa edistämään paikallisten pk-yritysten osallistumista lähialueen suuriin investointiprojekteihin Read More »

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo perinteiset Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat järjestettiin ensimmäistä kertaa Nivalassa ja tapahtumaisäntänä toimi tällä kertaa NIHAK. Tapahtumasuunnittelu aloitettiin jo edellisenä syksynä yhteistyössä KOSEKin ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Tapahtumaan osallistuvat kiittelivät hyviä järjestelyitä eikä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä Read More »

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin keskeisiä yhteistyökumppaneita. Jotta esimerkiksi hankkeista saadaan paras hyöty irti, niiden suunnittelussa on tärkeää kuulla yrittäjien näkemyksiä ja ideoita. – Nivalan Yrittäjillä on NIHAKin kanssa hyvät keskusteluyhteydet. Saamme heiltä tietoa esimerkiksi

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia Read More »

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä

NIHAKin alueesta on hyvää vauhtia muodostumassa vihreän siirtymän edelläkävijä. Murros luo samalla pohjaa myös tulevaisuuden innovaatioille ja yhteistyömuodoille. Biokaasun markkinoilla on käynnissä merkittävä murros, mikä näkyy useina isoina laitoshankkeina eri puolilla Suomea. Taustalla ovat odotukset liikennebiokaasun kysynnän kasvulle etenkin raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä. – Maatalouden sivuvirtoja hyödyntävälle biokaasutuotannolle on syntymässä otollinen tilanne. Se on laukaissut

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä Read More »