Uutiskirje

Työllisyys ja kansainvälisyys kasvussa – NIHAKin vuoden 2022 toimintakertomus nyt luettavissa

NIHAK on koonnut menneen vuoden merkittävimmät tapahtumat, yleistietoa organisaation toiminnasta, sekä läpileikkauksen alueen elinkeinoelämän tilanteesta yksien kansien sisään.

Vuosi 2022 oli NIHAKin alueella muutoksen ja kehityksen aikaa, josta osaltaan kertovat niin kansainvälistymispalveluiden, kuin omistajanvaihdospalveluidenkin tarpeen kasvu. Alueen yritykset ovat kehittäneet toimintaansa, etsineet uusia markkinoita, sekä panostaneet rekrytointeihin – myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Alueen elinkeinoelämän tilanne on hyvillä raiteilla. Vihreän siirtymän hankkeita on jo alkanut realisoitua alueelle mm. mittavien aurinko- ja tuulivoimainvestointien kautta ja työpaikkaomavaraisuus on noussut. Työttömyysprosentti on pysynyt alhaisena ja alueen yritysten toimipaikkojen liikevaihto on kasvussa.

Niin NIHAKin yrityspalveluiden, kuin hanketoiminnankin kautta järjestettiin vuoden 2022 aikana mittava määrä erilaisia koulutuksia, valmennuksia ja tilaisuuksia alueen yrittäjien kehittämisen ja kasvun tueksi.

Vuoden 2022 aikana oli käynnissä 34 hanketta. Tämän hankesalkun rahoituksen kokonaismäärä oli yhteensä 13,05 M€, josta NIHAKin oman hanketoiminnan osuus oli yhteensä 2,7 M€. Kattavan ja kohdennetun hanketoiminnan kautta alueelle pystytään saamaan aluetta ja sen yrittäjiä aidosti hyödyttävää ja eteenpäin vievää toimintaa.

Yksi NIHAKin tehtävistä on alueen edunajaminen. Tätä työtä on jatkettu niin yhteistyössä alueen kuntien ja kaupunkien, kuin laajemminkin eri sidosryhmien kanssa. NIHAK huolehtii, että alueen tarpeet ja näkemykset huomioidaan päätöksenteon valmistelussa sekä maakunnallisella että kansallisella tasolla.

Lue lisää, mitä NIHAKin vuosi 2022 piti sisällään toimintakertomuksestamme.

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on