Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun (ARVO)

Vähempi on parempi!

TÄHTÄIMESSÄ

 • Edistetään alueen vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta:
 • Autetaan yrityksiä selvittämään energian kokonaiskulutus ja säästömahdollisuudet
 • Autetaan yrityksiä näkemään materiaalien kierrätysmahdollisuudet
 • Selvitetään teollisuuskylän energiatase ja hukkalämmön määrä
 • Kartoitetaan biokaasun tuotannon ja tankkauspisteiden sijoittamista alueelle
 • Selvitetään sähköauton latauspisteen tarvetta ja soveltuvuutta Nivalan teollisuuskylän P-alueelle
KENELLE

 • Nivala – Haapajärven seutukunta
 • Nivalan teollisuuskylän yritykset
 • Harvaan asutun maaseudun mikro- ja pienet yritykset
 • Maataloustuottajat  (15000 nautaeläintä)
 • Kiertotalouden ja logistiikan yritykset
 • Alan toimijat ja kehittäjät

MITEN

 • Selvitetään kyselylomakkeen, puhelinhaastatteluiden ja vierailujen avulla alueen nykytilanne ja tehdään parannusehdotuksia
 • Kartoitetaan paikkatietotyökalujen avulla biokaasun toimintaympäristöä eli tuottajia, liikennevirtoja ja mahdollisia tankkauspisteitä
 • Yritykset voivat ottaa yhteyttä ja esittää omia ratkaisujaan ja ideoita hankkeelle
LISÄARVO/HYÖDYT

 • Tehostetaan energian ja materiaalien käyttöä eli säästetään ilmastoa ja rahaa
MILLOIN

 • Voit osallistua ottamalla yhteyttä projektipäällikköön  ulla.lehtinen@oulu.fi tai projektiasiantuntijaan jouni.kolvanki@nihak.fi
 • Kierrätykseen ja energiankäyttöön liittyvä kyselykaavake lähetetään kaikille teollisuuskylän yrityksille marraskuun aikana
HANKE

 • Nimi: Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun (A7516)
 • Toimintakausi: 1.4.2020 – 30.9.2021
 • Rahoitus: 299 544 € Euroopan rakenne- ja investointirahastot – EAKR
 • Hankehallinnointi: Oulun yliopisto
 • Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan kaupunki ja Nivalan Kaukolämpö Oy
OTA YHTEYTTÄ:

PROJEKTIASIANTUNTIJA

Jouni Kolvanki
puh. 050 3223 128
jouni.kolvanki@nihak.fi