LOGOT

Valmiina muutokseen – valmiina tulevaisuuteen

Hyvinvointialan yritykset ovat tällä hetkellä monien muutosten ja uusien vaatimusten edessä. Niitä ovat tuoneet esimerkiksi uusien hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen, asiakastietolain muutokset sekä alan työvoimapula.

Yritysten ei kuitenkaan tarvitse kohdata haasteita yksin. Viime talvesta lähtien Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n HYVVEE-hanke on tarjonnut koulutusta, yrityskohtaista neuvontaa sekä konkreettisia työkaluja muutoksen läpiviemiseen.  

Heidi Ilmonen rohkaisee hyvinvointialan yrityksiä ottamaan yhteyttä, jos ne kaipaavat neuvontaa uudessa tilanteessa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Heidi Ilmonen, jolla on kymmenen vuoden kokemus sote-yritysten neuvonnasta ja kouluttamisesta oman yrityksensä kautta. Vuoden mittaan hän on jalkautunut NIHAKin alueen yrityksiin ja käynyt yhdessä yrittäjien kanssa läpi kunkin tilannetta ja valmiuksia.

– Tavoitteena on, että yritykset olisivat mahdollisimman hyvällä tasolla vastaamaan markkinan vaatimuksiin, Ilmonen sanoo.

Monet vaatimuksista koskevat kaikkia palveluntuottajia kokoon katsomatta. Niitä ovat esimerkiksi Kanta-palveluun liittyminen sekä omavalvonta- ja tietoturvasuunnitelmat. Pienten yritysten haasteena on usein ajan ja asiaan perehtyneen henkilöstön puute. Ilmonen kannustaakin neuvoa ja apua kaipaavia yrittäjiä ottamaan yhteyttä.

– Näiden asioiden kuntoon saattaminen on myös satsausta omaan yritykseen. Kyse on asiakkaan turvasta, riskien hallinnasta ja sitä kautta edellytyksistä yrityksen koko toiminnan jatkumiselle.

Hyvinvointiala on merkittävä työllistäjä, mutta monen muun alan tavoin se kärsii työvoimapulasta. Ilmosen mukaan yksi keino vastata tilanteeseen on oppisopimuskoulutus, jota yhteistyössä JEDUn kanssa on esitelty yrityksille.

– Myös markkinointia on tärkeää suunnata potentiaalisille työntekijöille. Siinä kannattaa ajatella strategisesti tulevaisuutta, vaikka juuri tällä hetkellä työntekijätarvetta ei olisikaan.

ESR-rahoitteinen HYVVEE-hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka. Loppuvuodesta on tulossa vielä muun muassa työhyvinvointiin ja omavalvontaan liittyvää koulutusta. Kaikki koulutukset ovat alueen yrityksille maksuttomia, ja lisätietoa niistä löytyy NIHAKin verkkosivuilta tai projektipäälliköltä.

Hankkeeseen on tähän saakka osallistunut parikymmentä yritystä, ja kiinnostuneet ehtivät yhä mukaan. Ilmosen mukaan tervetulleita ovat laajasti kaikki hyvinvoinnin parissa työskentelevät yritykset.

– Kaikille yrityksille yhteistä on, että ongelmien kanssa ei kannata painia yksin. Vielä ehtii kääriä hihat ja vaikuttaa omaan tilanteeseen.

”Nyt voi nukkua yönsä rauhassa” –
Yksinyrittäjä sai HYVVEE-hankkeesta apua digivaatimusten täyttämiseen

Fysioterapeutti Sirpa Koponen sai HYVVEE-hankkeen kautta konkreettista apua sähköisten järjestelmien käyttöönotossa.

Kärsämäkinen fysioterapeutti Sirpa Koponen lähti mukaan NIHAKin HYVVEE-hankkeeseen saadakseen apua sähköisten järjestelmien käyttöönotossa. Tuki tuli tarpeeseen, sillä monet uudet vaatimukset, kuten Kanta-palveluun liittyminen, ovat tulleet yrittäjien eteen suhteellisen lyhyessä ajassa.

Koponen pitää hyvänä työmuotona henkilökohtaisia tapaamisia, joissa hän on yhdessä projektipäällikkö Heidi Ilmosen kanssa  päässyt paneutumaan oman yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin.

– On iso apu, kun joku on jo perehtynyt kaikkeen. Se säästää myös yrittäjien aikaa, kun kaikkien ei tarvitse opetella näitä asioita kantapään kautta.

Yrittäjän voimavarat kuluvat usein siihen työhön, josta elanto saadaan. Silti monet velvoitteet on hoidettava, jotta yrityksen toiminta on ylipäätään mahdollista.

– Yksinyrittäjällä ei myöskään ole kollegaa, jonka kanssa voisi pähkäillä näiltä. Joskus riittää, että joku vähän ohjailee ja antaa taustatukea. Vaikka nämä eivät ole ylitsepääsemättömiä asioita, ne saattavat uuvuttaa, Koponen toteaa.

Koponen arvioi omat digivalmiutensa nyt paremmiksi kuin ennen, ja hankkeen aikana on tullut myös konkreettisia edistysaskelia.

– Samalla oma työhyvinvointi on parantunut, kun ei tarvitse potea digiahdistusta ja voi nukkua yönsä rauhassa.

Yrittäjän toiveena on, että tukea olisi saatavilla myös tulevaisuudessa.

– Ajankäytön vuoksi lähden harvoin mukaan hankkeisiin, mutta tämä tuli sopivaan saumaan. Uusia vaatimuksia tulee varmasti jatkossakin, ja olisi hyvä, jos joltakulta voisi aina tarvittaessa kysyä neuvoja, Koponen sanoo.

Teksti ja Sirpa Koposen kuva: Hanna Perkkiö
Heidi Ilmosen kuva: Riikka Kinnunen / RiekkoKoo Visuals

Muuta ajankohtaista

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä

NIHAKin alueesta on hyvää vauhtia muodostumassa vihreän siirtymän edelläkävijä. Murros luo samalla pohjaa myös tulevaisuuden innovaatioille ja yhteistyömuodoille. Biokaasun markkinoilla on käynnissä merkittävä murros, mikä

Vastuullisuudesta kilpailuetua yrityksille

Oletko tullut ajatelleeksi, että panostamalla vastuullisuuteen yrityksesi voi edistää kilpailuetua ja mainearvoa sekä kehittää liiketoimintaa? Vastuullisuus mielletään usein ympäristöön ja ekologiaan liittyviin asioihin, esimerkiksi hiilineutraaliuteen