LOGOT

Vastuullisuudesta kilpailuetua yrityksille

NIHAKin yritysasiantuntija Anne-Mari Kukkola kannustaa yrityksiä lähtemään mukaan vastuullisuusvalmennuksiin

Oletko tullut ajatelleeksi, että panostamalla vastuullisuuteen yrityksesi voi edistää kilpailuetua ja mainearvoa sekä kehittää liiketoimintaa?

Vastuullisuus mielletään usein ympäristöön ja ekologiaan liittyviin asioihin, esimerkiksi hiilineutraaliuteen ja ilmastoon. Vastuullisuus on niitäkin, mutta sisältää myös laajasti muita asioita. Sosiaalinen vastuullisuus on esimerkiksi työntekijöiden ja sidosryhmien tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua. Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu huolehtia toiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta. Talouden ollessa tasapainossa yritys pystyy huolehtimaan myös muista vastuullisuuden osa-alueista talouden ollessa tasapainossa.

Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja tähtäävät samalla kannattavaan liiketoimintaan. Vastuulliset yritykset myös huomioivat sidosryhmiensä edut ja tarpeet. Vastuullisuus on parhaimmillaan yrityksen kilpailuetu ja läpileikkaavana osana strategiaa.

Vastuullisuusvalmennusta alueelle

VATUPASSI – Vastuullinen tulevaisuus -hankkeen aikana etsitään ratkaisuja tunnistaa ja ymmärtää vastuullisuus läpileikkaavana teemana yritysten strategiassa, tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä sekä toimitusketjussa. Hankkeen tuloksena yritysten ennakointiosaaminen ja muutoskyvykkyys vastata toimintaympäristön muutoksiin paranee huomattavasti. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin projektipäällikkö Jaana Jemisen mukaan nyt on oikea aika yritysten osallistua valmennuksiin.

– Kasvaneen sääntelyn myötä vaatimukset vastuullisuudesta rahoituslaitoksille ja sijoittajille ovat kasvaneet. Sijoittajat ja pankit tulevat vaatimaan yrityksiltä ymmärrystä, tekoja ja läpinäkyvyyttä vastuullisuuskysymysten osalta ehtona rahoitukselle. Raportointivaatimus tulee koskemaan yhä useampaa yritystä. Vaikka vaatimus ei koske välittömästi mikroyrityksiä eikä pieniä yrityksiä, on sillä vaikutus koko toimitusketjuun, Jeminen kertoo.

VATUPASSI-hankkeessa tullaan järjestämään kolmenlaisia vastuullisuusvalmennuksia. Valmennuskokonaisuuksiin kuuluvat vastuullisuuden perusvalmennus ja vastuullisuuden strategiavalmennus, jossa yritykset voivat kehittää ennakointia, suunnittelua ja vastuullisuusteemojen integroimista osaksi yrityksen strategiaa. Kolmas valmennuskokonaisuus tulee olemaan vastuullisuusraportoinnin valmennusta, jossa tullaan lisäämään yritysten taloudellisen vastuullisuuden taitoja ja kehittämään talouslukutaitojen osaamista. Yritys voi osallistua yhteen tai useampaan valmennuskokonaisuuteen tilanteensa mukaan.

Viiden henkilön VATUPASSI-projektitiimi valmentaa yrityksiä sekä kehittää vastuullisuuden työkaluja, muun muassa pienyrittäjien ESG-raportointiohjeistuksen. NIHAKissa hankkeen yritysasiantuntijana on aloittanut Anne-Mari Kukkola, joka kannustaa yrityksiä lähtemään matalalla kynnyksellä mukaan.

– Onpa yrityksesi minkä kokoinen tahansa ja lähtökohta vastuullisuuden nykytilanteessa mikä tahansa, kannattaa olla yhteydessä, niin jutellaan lisää. Jos yrityksesi pystyy osoittamaan vastuullisuuden, on se positiivinen signaali rahoittajien ja muiden sidosryhmien suuntaan. Myös yrityksen ollessa osa isompien yritysten toimintaketjua, kannattaa ehdottomasti tarttua tilaisuuteen ja lähteä mukaan. Erilaiset vastuullisuusraportoinnin vaatimukset tulevat lähivuosina lisääntymään, joten valmistautumalla niihin ennakkoon, olet askeleen edellä pakottavaa lainsäädäntöä, Kukkola toteaa.

Perusvalmennuksiin sisältyy kahden aamupäivän (klo 9-12) ryhmätyöpajat.  
Voit ilmoittautua itsellesi sopivaan ryhmään paikkakunnasta riippumatta: 
 
10.4 ja 8.5. Kalajoki 
17.4 ja 15.5. Nivala 
18.4. ja 16.5. Raahe 
11.9. ja 9.10. Ylivieska

Valmennuksiin voivat osallistua yritykset eri kokoluokista ja toimialoilta. VATUPASSIn valmennukset ja sparraukset ovat yrityksille maksuttomia. Ensimmäiset perusvalmennukset alkavat huhtikuussa ja nyt niihin voi ilmoittautua mukaan.

Lisäksi käytännönläheinen perusvalmennuskokonaisuus sisältää vastuullisuustestin ja tilannekartoituksen sekä itsenäistä työskentelyä ryhmätyöpajojen välillä. Valmennuksen aikana laaditaan yrityskohtainen vastuullisuussuunnitelma ja opitaan viestimään yrityksen vastuullisuudesta. Valmennus on lisäksi loistava mahdollisuus verkostoitumiseen ja mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden kohtaamiseen.

Valmennukset löydät myös NIHAKin tapahtumakalenterista.

Vastuullisuusvalmennus-sivustolta löydät ajankohtaisia asioita ja päivittyvää materiaalia vastuullisuuteen liittyen.

Muuta ajankohtaista

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä

NIHAKin alueesta on hyvää vauhtia muodostumassa vihreän siirtymän edelläkävijä. Murros luo samalla pohjaa myös tulevaisuuden innovaatioille ja yhteistyömuodoille. Biokaasun markkinoilla on käynnissä merkittävä murros, mikä