LOGOT

Vastuullisuus näkyviin ja osaksi yrityksen kehittämistä –
Yrittäjät ovat kokeneet vastuullisuusvalmennuksen hyödylliseksi

Vastuullinen toiminta on tänä päivänä edellytys sille, että yritys voi menestyä pitkällä aikavälillä. Myös mikroyrityksissä on tärkeää pohtia, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa tarkoittaa ja miten siitä voidaan viestiä asiakkaille.

NIHAK tarjoaa yrittäjille tilaisuuden kartuttaa osaamistaan vastuullisuusasioissa. ViVa – Vihreä vastuullisuusvalmennus mikroyrityksissä -hanke käynnistyi viime talvena. Päätoteuttajana hankkeessa Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajina NIHAKin lisäksi Kalajoen Kaupunki ja Centrian Ammattikorkeakoulu. Ensimmäinen kolmesta valmennusryhmästä on saanut puolivuotisen valmennusjakson jo päätökseen. Kolme mukana ollutta yrittäjää kertoo, mitä valmennus on heille antanut.

Hyvinvointikeskus FlowFit Oy: uusia ideoita viestintään

Vuonna 2017 perustettu Hyvinvointikeskus FlowFit Oy tarjoaa Nivalassa perinteisen kuntosalitreenauksen lisäksi myös monia muita liikuntamuotoja, kuten joogaa, ilmajoogaa ja tankotanssia. Yrittäjä Laura Pihlajaniemen mukaan vastuullisuusvalmennus auttoi kirkastamaan yrityksen viestintää etenkin sosiaalisesta vastuullisuudesta.

Laura Pihlajaniemi haluaa kannustaa asiakkaitaan löytämään liikunnasta iloa ja hyvää oloa. Kuva: Hanna Perkkiö

– On tärkeää, että asiakkailla on liikuntataustasta riippumatta turvallinen ja hyvä olo treenata. Itsekin olen vasta aikuisiällä löytänyt liikunnan ilon ja oivaltanut, että kaikkien ei tarvitse sopia johonkin tietynlaiseen muottiin. Tämä on ollut itselleni aina selvää, mutta haasteena on tuoda tätä yrityksen ideaa tarinana myös muiden tietoon. Valmennuksen aikana konkretisoitui se, että meillä on jo tehty asioita vastuullisesti, mutta sitä ei ole tuotu riittävästi esille.

Valmennuksen aikana Pihlajaniemi sai konkreettisia kehittämisideoita, joita jatkossa toteutetaan yrityksen viestinnässä.

– Esimerkiksi nettisivuilla voidaan tuoda esille yrityksen arvoja ja tarinaa sekä asiakkaiden ja ohjaajien kokemuksia. Niitä voidaan hyödyntää myös somemarkkinoinnissa, kun päivitysten yhteydessä tuodaan esiin myös yrityksen toiminta-ajatusta ja arvoja. – Konkreettinen kehittämisidea oli myös ohjaajien tiiviimpi yhteistyö ja ohjeistus siitä, miten toimitaan asiakkaiden kanssa, miten heidät otetaan vastaan ja miten heidät saadaan kokemaan, että meille on helppoa tulla. Ei riitä, että vain laitetaan arvot nettisivuille. Viestinnän pitää olla jatkuvaa, sitä pitää kehittää, ja ilmapiiri säilyttää hyvänä jatkossakin, Pihlajaniemi toteaa.

Paahka Oy: tuotekehitystä asiakkaita kuunnellen

Himankalaisen Pellonpään perunatilan yrittäjät Hanne ja Pekka Kluukeri ryhtyivät muutamia vuosia sitten kokeilemaan maa-artisokan kasvatusta. Kokeilusta syntyi vuonna 2021 Paahka Oy, joka valmistaa kotimaisia kuivattuja ateriapusseja ja maa-artisokkasipsejä.

Hanne Kluukeri kertoo, että vastuullisuusasioita on yrityksessä mietitty jo oman maatilataustan vuoksi. Hyvää Suomesta -merkki haluttiin hakea tuotteille heti alusta asti.

– Raaka-aineiden kotimaisuus on ollut meille iso tietoinen valinta jo alusta asti. Myös kiertotaloutta olemme hyödyntäneet. Olemme pitäneet rimaa korkealla ja ajatelleet, että vastuullisuuden eteen pitäisi tehdä vieläkin enemmän. Tärkeää on kuitenkin suhteuttaa tavoitteet omaan toimintaan ja miettiä, miten sitä voisi kehittää.

Kluukerin mukaan valmennus osoittautui erittäin hyödylliseksi myös uudehkolle yritykselle. Yksi iso ahaa-elämys oli, että omat toimintaperiaatteet eivät välttämättä ole selviä ulkopuolisille, vaan niistä on myös kerrottava.

– Asioita on nyt helpompaa tuoda esiin, kun punainen lanka on löytynyt. Muutokset viestinnässä eivät ole isoja, mutta tärkeitä. Toimimme samalla tavalla kuin tähän astikin, mutta kerromme sen selkeämmin.

Uudella yrityksellä vuoropuhelu asiakkaan kanssa ja tuotteiden jatkuva kehittäminen on tärkeää. Jatkossakin Kluukerit aikovat tehdä kehitystyössä vastuullisuus edellä ja asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Hanne ja Pekka Kluukeri kehittävät tuotteitaan vastuullisuus edellä ja asiakasta kuunnellen. Kuva: Paahka Oy

– Olemme saaneet asiakkailta loistavia vinkkejä siitä, miten voimme kehittää tuotteita entistä paremmiksi. Kun ruoasta puhutaan, niin raaka-ainevalinnat herättävät aina keskustelua. Meille on kuitenkin tärkeää pitää kiinni omista arvoistamme ja pystyä myös perustelemaan ne johdonmukaisesti.

Haapajärven Rautapojat Oy: työntekijöiden rooli esiin

Haapajärven Rautapojat Oy on keskittynyt teräksien ja metallien vähittäis- ja tukkukauppaan. Ossi ja Leena Korkiakoski perustivat yrityksen vuonna 2006, ja vuosien varrella toimintaa ja palveluja on laajennettu. Yrityksen asiakaskunta ulottuu pienistä ja keskisuurista konepajoista maatiloihin ja oppilaitoksiin, ja se palvelee myös yksityisiä kuluttajia.

Yrittäjille itselleen vastuullisuus on aina ollut tärkeä asia, ja valmennuksen kautta sitä haluttiin tuoda entistä vahvemmin myös yrityksen toimintaan.

– Meillä on toimintaa romuliikkeen kanssa samalla tontilla, mikä mahdollistaa tehokkaan kierrätyksen sekä meille että asiakkaillemme. Myös taloudellista vastuuta pidän tärkeänä. Jos talous ei ole kunnossa, ei toimintakaan voi olla vakaalla pohjalla, Leena Korkiakoski sanoo.

Valmennus antoi kipinää siihen, että vastuullisuuteen ja arvoihin liittyviä asioita käsitellään myös henkilökunnan kanssa.

– Yksi konkreettinen muutos on ollut se, että henkilöstöpalaverit on otettu säännölliseen ohjelmaan ja niissä käydään läpi paitsi ajankohtaisia asioita myös arvokysymyksiä. Tarkoitus on herätellä ajattelemaan sitä, miten arvot näkyvät käytännön työssä ja miten ne välittyvät myös asiakkaille.

Parhaillaan yrityksessä valmistaudutaan uusien toimistotilojen käyttöönottoon, ja edessä on myös uuden hallin rakentaminen. Myös näiden toteutuksia mietitään nyt entistä enemmän vastuullisuuden näkökulmasta.

– Olemme kartoittaneet esimerkiksi aurinkoenergian mahdollisuutta uusiin toimistotiloihin ja uuteen hallihankkeeseen. Valmennuksen myötä on kiva ollut huomata, että monissa asioissa olemme oikealla tiellä. Isompiinkin asioihin täytyy alkaa pikkuhiljaa varautua, kun pyritään esimerkiksi hiilineutraaliuteen, Korkiakoski toteaa.

Ossi ja Leena Korkiakoski ovat pitäneet vastuullisuutta tärkeänä jo yrityksen alkuajoista lähtien. Kuva: RiekkoKoo Visuals


Lue lisää ViVa-hankkeesta ja vastuullisuusvalmennuksesta:
https://www.nihak.fi/nihakin_hankkeet/viva-vihrea-vastuullisuusvalmennus-mikroyrittajille/

https://vastuullisuusvalmennus.fi/

Teksti: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin