LOGOT

Vastuullisuus

NIHAK vastuullisuus

Taloudellinen vastuu

 • Autamme alueen yrityksiä kehittymään ja toimimaan kannattavasti
 • Noudatamme lakeja, määräyksiä ja ohjeita omassa toiminnassa sekä yhteistyössä asiakkaiden ja kaikkien sidosryhmien kanssa
 • Tarjoamme työtä ja toimeentuloa omille työntekijöillemme sekä tietoa ja taitoa asiakasyrityksille

Sosiaalinen vastuu

 • Koko toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten tahojen (yritykset, kaupunki, yhdistykset) kanssa
 • Tasa-arvoinen, avoin työympäristö ja työyhteisö, jossa noudatetaan hyvää hallintotapaa
 • Huolehdimme työntekijöiden terveydestä ja työhyvinvoinnista yhdessä kumppaniemme kanssa
 • Työntekijöiden osaamista päivitetään jatkuvasti ja pidetään tavoite- ja palautekeskustelut säännöllisest
 • Työn ja vapaa-ajan yhteensovitus joustavasti

Ympäristövastuu

 • Autamme ja neuvomme asiakasyrityksiä ekologisesti kestävien valintojen tekemisessä
 • Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ja paperiton toimisto
 • Etäkokousten ja etäkoulutuksen hyödyntäminen
 • Jätteiden keräys ja kierrätys hoidetaan vastuullisesti