Uutiskirje

Vastuullisuustyö luo pohjaa tulevaisuudelle –ViVa Vastuullisuuden tulevaisuuspäivä toi esiin alueen yrittäjien kokemuksia

Jos et ole vielä miettinyt, mitä vastuullisuus omassa yrityksessäsi merkitsee, nyt on hyvä hetki aloittaa. Nitekissä tiistaina 25.4. järjestetty ViVa Vastuullisuuden tulevaisuuspäivä tarjoili aiheeseen monipuolisia näkemyksiä alueen yrittäjiltä.

Stand up -koomikko Iikka Kiven juontamassa paneelikeskustelussa kuultiin Mikroyritysten vastuullisuusvalmennuksen läpikäyneiden yrittäjien kokemuksia. Kaikki panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että valmennus on tarjonnut hyviä työkaluja vastuullisuuden kehittämiseen ja siitä viestimiseen.

– Valmennus on tuonut ymmärrystä siitä, mitä vastuullisuus oikeasti on ja mitä hyötyä siitä on myös bisnekselle. Yritämme olla pioneereja omalla alallamme ja kehittää omaa vastuullisuuttamme, totesi Suomen Palo-ovi Tuotteet Oy:n Sami Pohjasniemi.

Valmennukseen osallistui alueen yrityksiä monipuolisesti eri toimialoilta. Koosta ja toimialasta riippumatta aihe koskettaa tänä päivänä jollain tavalla kaikkia yrittäjiä. Jatkossa myös pienten alihankkijoiden on pystyttävä osoittamaan toimintansa vastuullisuus.

– Nyt voi valita, onko kehityksen mukana etujoukoissa vai käsijarru päällä jälkijunassa. Vastuullisuuden kehittäminen voi alussa vaatia investointeja, mutta ne kääntyvät nopeasti yrityksen eduksi, nivalalaisen Peräahon Kone Ky:n toimitusjohtaja Kimmo Peräaho sanoi.

Nyt voi valita, onko kehityksen mukana etujoukoissa vai käsijarru päällä jälkijunassa, kertoo Kimmo Peräaho. (Jonna Sorvoja (vas.) , Kimmo Peräaho)

Ryhdin suoristusta ja selkeyttä tekemiseen

Yritykset ovat valmennuksen aikana löytyneet monenlaisia kehittämiskohteita ja lähteneet toteuttamaan vastuullisuuden eri osa-alueita omassa arjessaan. Se on tarkoittanut esimerkiksi henkilöstön osallistamista, yrittäjän omaan hyvinvointiin panostamista, vähemmän tuottavien toimintojen karsimista, kiertotalouden edistämistä, hävikin pienentämistä tai vaikkapa uusien viestintäkanavien käyttöön ottamista.

Kaikki yrittäjäpanelistit aikovat myös jatkossa tehdä konkreettisia tekoja vastuullisuuden eteen. Siinä hyvänä työkaluna on valmennuksen aikana laadittu vastuullisuussuunnitelma.

Oman toiminnan vastuullisuutta on hyödyllistä linjata jo yrityksen alkuvaiheessa, kuten himankalaisessa Paahka Oy:ssä on tehty. Hanne Kluukerin mukaan valmennus oli firmalle ryhdin suoristus ja antoi punaista lankaa tekemiselle: – Vastuullisuus oli meidän toiminnassamme jo hyvin vahvasti mukana. Valmennus toi kuitenkin ymmärryksen kokonaisuudesta.

Vastuullisuus on ollut vahvasti osana Paahka Oy:n toimintaa alusta saakka. (Heidi Joensuu (vas.), Hanne Kluukeri)

Kilpailuetua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Vastuullinen toiminta tuo mukanaan myös kilpailuetua. Nivalalaisen Feasib Oy:n liiketoimintajohtaja Arja Sarpola totesi, että vastuulliset yritykset ovat usein myös tehokkaampia yrityksiä – ja se näkyy myös tuloksessa.

– Vastuullisuusvalmennukseen osallistuminen on myös mainekysymys. On hieno leima yritykselle, että ollaan mukana, Sarpola sanoi.

Asiakkaiden reaktiot vastuullisuustyöhön ovat panelistien mukaan olleet pääosin positiivisia. Vastuullisuuden esiintuominen markkinoinnissa ja asiakaskontaktissa vaatii kuitenkin ymmärrystä siitä, mikä asiakasta kiinnostaa ja mikä on tälle tärkeää.

Hotelli Puustellin hotellinjohtaja Jonna Sorvoja totesi, että positiivista viestiä voi välittää pienilläkin arjen valinnoilla ja niistä tietoa jakamalla. Ravintolassa se voi tarkoittaa vaikkapa läheltä hankittujen raaka-aineiden käyttämistä ja erikoisruokavalioiden huomioimista – tai vaikkapa sitä, että kynnys on matalalla mahdollisimman monelle.

– Haluamme olla sellainen paikka, johon kaiken kansan on helppoa tulla, Sorvoja toteaa.

Vastuullisuusvalmennus on auttanut yrityksiä löytämään myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tästä esimerkkinä on raahelainen vaate- ja kosmetiikkayritys CHICBAZAAR Oy, joka on ottanut tarjontaansa secondhand-vaatteiden myyntiä, korjauspalveluja sekä erilaisia kursseja ja koulutuksia.

– Vaateteollisuus on valtava ala, mutta myös pieni toimija voi tehdä paljon. Itse koin valmennuksen avulla valtavan hypyn työn merkityksellisyydessä. Vastuullisuus näkyy myös viivan alla säästönä ja myyntinä. Tuolla on kasvava asiakkaiden heimo, jolle näillä asioilla on merkitystä, yrittäjä Heidi Joensuu kertoo.

Paneelikeskustelussa ei hiljaisia hetkiä koettu. (Sami Pohjasniemi (vas.), Arja Sarpola, Jonna Sorvoja, Kimmo Peräaho)

Nuoret mukana hankkeessa

Oman näkökulmansa yritysten vastuullisuustyöhön toivat Haapaveden lukiolaiset, jotka ovat tutustuneet aiheeseen työharjoittelun kautta yhteistyössä ViVa-hankkeen kanssa. Nuoret ovat selvittäneet vastuullisuuden lähtötilannetta ja tarpeita yrityksissä ja auttaneet tuomaan vastuullisuutta esiin yritysten viestinnässä. Tilaisuudessa kuultiin nuorten kokemuksia harjoittelusta, esimerkkiyrityksenä Demeca Oy.

Tilaisuuden antiin kuuluivat myös verkostoituminen ja keskustelut muiden yrittäjien kanssa. Päivän päätteeksi osallistujien nauruhermoja koeteltiin Iikka Kiven stand up -komiikalla.

Mikroyrittäjän vastuullisuusvalmennusohjelmaa toteuttaa ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hanke, päätoteuttajana Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE. Osatoteuttajina ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Kalajoen kaupunki. Hanketta rahoittaa Euroo¬pan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen muut rahoittajat ovat Raahen seudun kehitys, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta ja Kerttu Saalasti Säätiö. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 – 31.8.2023.

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on