LOGOT

Viennin strateginen johtaminen -työpaja

 

Valmentajana työpajassa toimii Carita Pöntiö, Viexpo

Carita Pöntiö toimii Viexpolla Senior Advisorina. Hänen tehtäviinsä kuuluu auttaa pkyrityksiä aloittamaan ja kehittämään vientiä. Carita on ollut Viexpolla syksystä 2018 saakka. Carita Pöntiöllä on vahva yrittäjätausta. Hän on toiminut yrittäjänä ja toimitusjohtajana elintarvikeja nahkateollisuudessa n. 15 vuotta. Hän on vastannut yrityksen toiminnasta kokonaisuudessaan ja erityisesti tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista niin Euroopassa kuin muuallakin.

Katso Caritan terveiset tästä!

AIKA: 5.11.2020 klo 9-15
PAIKKA: JEDU, Nivalan toimipiste, Maliskyläntie 2

 

>>>ILMOITTAUDU TÄSTÄ


OHJELMA

Mikä on viennin tavoite ja ovatko satsaukset linjassa tavoitteisiin?

   • Määritellään resurssit, mitä yritys on valmis panostamaan ja peilataan näitä
    tavoitteisiin

Yrityksen kilpailukyky vs. kilpailuetu

   • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja onko niillä merkitystä uudella markkinalla

Markkinatutkimus – Mitä tarvitsee ja kannattaa selvittää etukäteen?

   • Oman yrityksen positiointi kilpailijakenttään

Viennin budjetti ja rahoitus

   • Tavoite- ja tulosjohtaminen viennissä, break even, alun tappiolliset vuodet

Vientimuodot

   • Mitä niissä tulee huomioida ja mikä on meille paras tapa viedä? Miten
    markkinalla toimitaan tällä hetkellä?

Oman vientisuunnitelman kokoaminen ja vuosikellon tekeminen, vastuualueiden jakaminen yrityksen sisällä

   • Budjetti, tehtävänjako yrityksessä ja ostopalvelut, toimenpiteet ja niiden vastuuttaminen, tavoitteet, osaaminen

Kansainvälisille messuille valmistautuminen

   • Miten toimin messuilla tehokkaasti ja saan kaiken irti messupäivistä? Miten
    valmistaudutaan ennen messuja, miten toimitaan messuilla ja miten messujen jälkihoito tehdään?

 

Työpajan hinta 256€ (alv 0%) / työpaja, joka sisältää yrityksestäsi kahden henkilön osallistumisen. Isommista osallistujamääristä neuvotellaan erikseen.

 

KATSO TULEVAT KOULUTUKSET

Kysy lisätietoja:
Projektipäällikkö Timo Liimatainen, 044445 7001, timo.liimatainen@nihak.fi
Työpajat järjestää Sales is a King -hanke

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin