Uutiskirje

Yhteisen tekemisen meininkiä

Seutukuntien välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Eri muodoissaan sitä on tehty jo vuosikymmenien ajan, ja suunta on aina ollut sama: koko alueen elinvoiman ja yritysten kasvun tukeminen. 

Yksi NIHAKin pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista on Raahen seudun kehitys. Seudullisilla organisaatioilla on tälläkin hetkellä yhteisiä hankkeita meneillään ja suunnitteilla. Ajankohtaisena esimerkkinä on Oulu South Goes Global, jonka tavoitteena on käynnistää Pohjois-Pohjanmaan eteläisten seutukuntien alueella aktiivinen kansainvälinen Invest in -toiminta. 

– Teemme hankkeessa yhteistyötä alueen tunnettuuden ja houkuttelevuuden kasvattamiseksi yritysten ja sijoittajien silmissä. Varsinkin kansainvälinen tunnettuus vaatii yksittäistä kuntaa tai seutukuntaa laajempaa pohjaa, Raahen seudun kehityksen johtaja Pasi Pitkänen toteaa. 

Pitkänen kuvailee NIHAKin kanssa tehtävää yhteistyötä mutkattomaksi ja käytännönläheiseksi. Yhteyttä pidetään säännöllisesti, ja hankkeita ja kannanottoja valmistellaan yhdessä. Arkisessa työssä ollaan jopa viikoittain tekemisissä. 

– Samalla tavalla koko Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella tehdään erittäin hyvää yhteistyötä seutukuntien ja kuntien kesken, ja myös elinkeinoelämän edustajia tapaamme säännöllisesti. Tällä alueella on hyvä yhteisen tekemisen meininki. 

Yhteistyön tarve nousee Pitkäsen mukaan maakunnallisesta dynamiikasta sekä alueen kuntien samankaltaisista haasteista. Vaikka seutukuntien välillä on erojakin, yhdistäviä teemoja löytyy sitäkin enemmän. Alueella on paljon pk-yrityksiä, ja isoihin aluekehityksen haasteisiin kuuluvat väkiluvun väheneminen ja osaavan työvoiman saanti.  

Alueen edunajaminen on luonteva osa seutukuntien yhteistyötä. Sitä on myös EU-hankkeiden suunnittelu ja hallinnointi.  

– Rahoituksen saamiseksi tarvitaan yhä isompia ja vaikuttavampia hankkeita, joihin tarvitaan yhtä seutukuntaa laajempi maantieteellinen alue ja projektiorganisaatio. Seuraava haaste on, että EU-rahoitus jossain vaiheessa vähenee, jolloin pitää panostaa kansainvälisiin projektirahoituksiin. Siihenkin yksittäiset seutukunnat ovat liian pieniä, Pitkänen toteaa.  

Joissain asioissa seutukunnat ovat väistämättä myös toistensa kilpailijoita. Yhteistyöstä saatava hyöty on kuitenkin niin merkittävä, että kilpailuasetelma on toissijainen. Kehittämistyö ei ole nollasummapeliä, vaan seutukuntien vahvuudet täydentävät toisiaan esimerkiksi energia-asioissa.  

– Mitä paremmin verkostoidumme sekä alueen sisällä että sen ulkopuolella, sen vahvempia olemme. Tänä päivänä verkostojen keskiössä on se, jolla on tietoa ja joka sitä myös jakaa. Itse kannatan lämpimästi yhteistyötä ja aitoa keskustelua jargonin sijaan, Pitkänen sanoo. 

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on