LOGOT

Yhteistyö rahoittajien kanssa tuottaa tulosta

Yrittäjä saa kaikki yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut yhden luukun periaatteella NIHAKin kautta. Autamme yrityksiä löytämään kuhunkin tarpeeseen sopivat palvelut ja rahoitusmuodot. Samalla teemme tiivistä yhteistyötä rahoittajien kanssa.

Juha Elf, Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

”NIHAK on tehnyt erittäin tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä eri julkisten toimijoiden (esim. ELY-keskus, Business Finland, Finnvera ja TE-toimisto) kanssa alueen yritysten kaikissa eri vaiheissa, perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Tiivistä yhteistyötä on tehty esim. alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä sekä investointi- ja kv-hankkeiden neuvonnassa ja rahoituksessa. Yhteistyö julkisten toimijoiden kanssa ja alueella tehtävä liiketoiminnan edistäminen onkin välttämätöntä alueen yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseksi.”


Janne Ranta, yritysrahoitusasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

”Meillä on tiivis yhteydenpito NIHAKin kanssa, ja säännöllisissä tapaamisissa vaihdamme tietoja puolin ja toisin. Kerromme omista palveluistamme ja niihin liittyvistä uudistuksista, NIHAKilta taas saamme tietoa yritysten tilanteesta seutukunnassa. Viestintä on molemmin puolin tehokasta.

Hyvä yhteistyö näkyy myös siinä, että NIHAKin alueelta tulee meille laadukkaita hakemuksia. Asiantuntijat työstävät hakemuksia yritysten apuna, ja heillä on hyvät tiedot tarjolla olevista rahoituspalveluista.

EU-rahoituksen lisäksi alueen yrittäjien käytössä ovat myös ELYn kautta haettavat yritysten kehittämispalvelut, jotka ovat saatavilla toimialasta riippumatta. Niitä kannustamme hyödyntämään vielä nykyistä enemmänkin.”


Ari Alakangas, vientiasiantuntija, NIHAK:

”Jalostamme hankkeita yhdessä yritysten kanssa, ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua rahoittajien kanssa. Meidän tehtävämme on viedä tietoa yrittäjille ja huolehtia, että rahoittajille tulee hyviä hakemuksia. Jo hakuvaiheessa olemme yhteydessä rahoittajiin ja vaihdamme näkemyksiä. Se näkyy myös korkeana onnistumisprosenttina.

Yrittäjälle olemme helposti lähestyttävä yhteistyökumppani. Meillä on kynnys matalalla, ja siitä saamme kiitosta.”


Pekka Hosio, hallituksen pj, Champion Door Oy:

”Rahoitushakemuksiin liittyvä neuvonta on hoidettu täällä poikkeuksellisen hyvin. Peukutan NIHAKin asiantuntijoille, jotka opastavat yrityksiä hakemusten teossa ihan konkreettisestikin. Se on iso apu varsinkin pienyrittäjille, joilla ajankäyttö on usein haasteellista. Hakemuksista saadaan heti riittävän täydellisiä, ja se sujuvoittaa hankkeiden eteenpäin viemistä.”


KV-Café esimerkkinä yhteistyöstä

Hyvä esimerkki palveluntarjoajien yhteistyöstä on KV-Café, joka on suunnattu kansainvälistä kauppaa tekeville ja suunnitteleville yrityksille. Vuoden 2020 KV-Café päästiin toteuttamaan lokakuussa kokoontumisrajoitukset huomioiden Havulan kartanossa Kalajoella. Apuna olivat myös etäyhteydet, joiden kautta mukana oli sekä yrittäjiä että palveluntarjoajia. Myös paikan päällä voitiin käydä keskusteluja turvavälit huomioiden.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin