LOGOT

Yhteistyöllä kasvua ja kehitystä – NIHAKin vuoden 2023 toimintakertomus nyt luettavissa

Olemme jälleen koonneet viime vuoden merkittävimmät tapahtumat yksien kansien sisään. Toimintakertomuksestamme voit lukea alueemme merkittävimmistä trendeistä, sekä saada kattavan käsityksen, kuinka monipuolisesti tuemme alueen elinvoimaisuuden kehittymistä. Tuhti lukupaketti avaa niin yrityspalveluidemme arkea, kuin yritysten kasvua ja kehitystä tukevia hankkeita.

Vuodelle 2023 leimallista NIHAKin silmin oli kasvu ja kehitys. Toiminta-alueen laajeneminen ja uusien hankkeiden käynnistyminen ovat tuoneet joukkoomme myös uusia työnteki­jöitä. Se tarkoittaa yhä kattavampaa osaamista alueemme yritysten pal­velemiseen. Onnistuneen hankevalmistelun myötä saatujen rahoituspäätösten kautta käynnistyneet hankkeet näkyvät alueen yrittäjiä hyödyttävänä toimintana myös tulevina vuosina. Vuonna 2023 hankkeita käynnissä oli 29. Tämän hankesalkun rahoituksen kokonaismäärä oli yhteensä 12,6 M€, josta NIHAKin oman hanketoiminnan osuus oli yhteensä 4,7 M€.

Vuoden 2023 aikana NIHAKin alueelle perustettiin yhteensä 172 uutta yritystä. Kasvussa vuoden aikana oli osa-aikainen yrittäjyys.  Perustamisneuvonnan palve­luiden määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna noin 20 prosent­tia. Myös starttirahahakemuksia tehtiin enemmän kuin aiemmin.

Yrityskentällä nähtävissä oli rahoitustilanteen kiristymisen vaikutukset, sekä rakentamisen volyymin supistuminen. Investointeja on suunnit­teilla, mutta erityisesti pankkirahoituk­sen saatavuus ja tiukentuneet ehdot ovat hidastaneet investointien toteutumista. Kuitenkin alueen yrittäjillä on selkeästi uskoa tulevaisuuteen, mikä näkyy pie­nemmissä investoinneissa, kuten hal­lien ja koneiden hankinnassa.

Vihreän siirtymän investoinnit ottivat vuoden aikana ison harppauksen eteenpäin alueella. NIHAK on tehnyt proaktiivista yhteistyötä alueen kuntien kanssa vihreän siirtymän investointien edistämiseksi, ja työn tulokset alkavat konkretisoitua usealla alueen paikkakunnalla. Pelkästään aurinkoenergian osalta alueella on tällä hetkellä valmis­teilla jo 16 eri hanketta.

NIHAK tuo koko alueen mahdollisuudet esiin houkutellakseen myös uusia investointeja. Lisäksi investoinnit ja niihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet tuodaan entistä tehokkaammin näky­väksi alueen yrityksille ja edesautetaan investointien toteuttajien ja alueen yri­tysten kohtaamista.

Yhteistyössä alueen kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa voimme taata alueemme kasvun ja kehityksen.

Lue lisää toimintakertomuksestamme täältä.

Muuta ajankohtaista

Hihat ylös ja aluekehitystyöhön

Viime vuodet ovat näyttäneet, että muutokset yritysten toimintaympäristössä ovat jatkuvia. Samalla ne tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tästä ajankohtainen esimerkki on vihreä siirtymä, joka on tuottamassa

Ideoiden kehittely on yhteispeliä

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä – Markku Laatikainen syttyy yritysideoista ja auttaa viemään niitä eteenpäin. Siinä auttaa hänen oma taustansa sarjayrittäjänä. Helmikuusta

Alusta asti yritysten kehittämisen asialla

Yrityspalvelupäällikkö Arto Junnolla on pitkä kokemus alueen yritysten parissa työskentelystä. Nykyään hänen ympärillään on NIHAKissa laaja asiantuntijoiden joukko sekä yhteistyöverkosto. Yrittäjyyden ensiaskelia, toiminnan laajentamista, myynnin

Kiertotalouden parista viestintäasiantuntijaksi

NIHAKin tiimi on alkuvuodesta vahvistunut usealla uudella työntekijällä. Yksi heistä on maaliskuussa viestintäasiantuntijana aloittanut Pirja Piiponniemi – Oli ihastuttavaa huomata, miten laaja osaamispooli NIHAKissa on.