LOGOT

Yksinyrittäjille 2000 euron koronatuki – haku avautuu pian

Päivitetty 23.4.2020 -> Yksinyrittäjän korona-avustus on nyt haettavissa täältä

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 € tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Sen rinnalla yksinyrittäjä voi hakea myös yrittäjille tulossa olevaa laajennettua työttömyystukea.

Yksinyrittäjän avustus:

2 000 € suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.

Yksinyrittäjien tuki ja työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea siis sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Haku:

NIHAK (Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi) ja Haapajärven Yrityspalvelut (Haapajärvi) neuvoo yrityksiä avustuksen hakemisessa, ottaa vastaan avustushakemukset ja arvioi edellytysten täyttymisen.

Nivala-Haapajärven seudulla tuen hakeminen toteutetaan yhteistyössä, tuen myöntää yrityksen kotikunta

Tukea haetaan kirjallisesti

Haku avautuu tämän hetken aikataulun mukaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Edellytykset:

Edellytyksenä on, että 1) yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta ja 2) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan.

Avustuksen edellytyksenä myös on, että yritystoiminta on päätoimista.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä.

Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelance-yrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa

 

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin