LOGOT

Yrittäjyyden kipinä tarttui maatilan kasvatteihin

Reisjärveltä lähtöisin olevat KiIjalan sisarukset ovat kaikki päätyneet tahoillaan yrittäjiksi. Tärkeässä osassa ovat kotoa saatu kannustus ja työnteon malli.

Yrittäjyys kulkee usein suvussa. Reisjärven Kiljanrannalla varttuneet Markku, Mika, Jukka ja Heikki Kiljala sekä Satu Veijalainen ovat silti ihan erityinen sisarussarja, sillä kaikki viisi ovat päätyneet työuransa aikana yrittäjiksi. Siihen he ovat saaneet hyvät eväät kotitilalta ja yrittäjä-maanviljelijävanhemmiltaan.

– Nuoruudessa harjoitettiin itsekin koneurakointia heti, kun traktorilla pääsi laillisesti ajamaan. Kaikki työt tehtiin kotona aina itse lapsesta asti, ja se on opettanut paljon, Heikki kertoo.

– Kotitausta antoi vahvan työmoraalin, ja työteliäisyys oli tärkeää. Lisäksi ilmapiiri oli kannustava ja aina toisia kunnioittava, toteaa Mika.

Lapsuudenkodin kannustava ilmapiiri antoi Mika Kiljalan mukaan hyvät eväät yrittäjyydelle. Oman yrityksen hän perusti vuonna 2005, ja toiminta on vuosien varrella kasvanut sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta.

Markku otti vastuun tilanhoidosta vuonna 1995 vanhempien päästessä luopumistuen piiriin. Vuonna 2006 hän perusti yhtiökumppanin kanssa Navettayhtiö Maitokartanon, ja lypsylehmät siirrettiin uuteen navettaan Köyhänperälle. Kiljanrannassa pidetään edelleen hevosia.

– Itselleni on aina ollut selvää, että omaa yrittäjyyttä tulen tekemään. Ostin kotitilan heti koulun jälkeen. Kotoa on tarjottu kannustava ja rohkaiseva asenne yrittäjyyteen. Tilannetta ja maailmankuvaa ei ole turhia synkistelty, hän toteaa.

Markku on myös jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana Osk Koneasema Futuressa, joka tuottaa jäsenilleen koneurakointia ja lomitusta.

Muut sisarukset ovat lähteneet kukin omalle alalleen. Tällä hetkellä Satu toimii psykologina Etelä-Suomessa, Mika on toimitusjohtajana teknologia- ja suunnitteluyhtiö Huld Oy:ssä, Jukka pyörittää Haapajärvellä insinööritoimisto Rekitec Oy:tä. Heikki taas on yksi reisjärvisen Nytek Oy:n neljästä yrittäjästä ja ollut mukana perustamassa mm. Rekitec Oy:tä ja Wood Forest Finland Oy:tä.

Keskenään yritykset ovat hyvin erilaisia, ja niiden liiketoiminnat ovat omistuksellisesti toisistaan riippumattomia. Suoran liikekumppanuuden sijaan sisarussarjasta löytyy kuitenkin aina tarvittaessa tukea, rohkaisua ja keskustelukavereita.

– Perheen muita yrittäjiä on pystynyt auttamaan ja neuvomaan ennen kaikkea siten, että keskustellaan ja jaetaan näkemyksiä, Mika toteaa.

Perhepiirin laajaa osaamista voidaan hyödyntää monin tavoin yritysten arjessa. Omasta verkostosta löytyy tarvittaessa konepalvelujen tarjoaja tai vaikkapa messukaluston lainaaja. Mika toimii myös Nytek Oy hallituksessa ulkopuolisena neuvonantajana.

– Kaikki ymmärtävät toistensa tilanteita. Asioita ei tarvitse niin selittää, kun kaikki ovat yrittäjiä ja tietävät yrittämisen peruskuviot. Neuvoja on tullut kysyttyä ja asioista juteltua viikoittain, Heikki kertoo.

Halu tehdä itselle ja työskennellä kotiseudulla saivat Heikki Kiljalan ryhtymään yrittäjäksi vuonna 2010. Sittemmin hän on ollut mukana käynnistämässä useita yrityksiä ja vastaa nykyisin Nytek Oy:n suunnittelusta ja tuotekehityksestä.

Yrittäjyys on laji, joka kehittää muun muassa sitkeyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Markun mukaan se on opettanut myös toimimista erilaisten ihmisten – ja maatalousyrittäjänä myös erilaisten eläinten kanssa. Kokemus on opettanut muillekin, että perusasiat on oltava kunnossa.

– Myynti ja asiakaskokemus ovat erittäin tärkeitä ja kaiken lähtökohta. Myös työntekijöiden tyytyväisyys pitää olla kunnossa, ja se on prioriteettina korkealla. Vasta näiden asioiden jälkeen yritys voi pärjätä, Mika sanoo.

Myös Heikki korostaa asiakkaiden tarpeiden kuuntelemista sekä yhteistyöverkkojen ja -kumppaneiden merkitystä.

– Työ on tekijänsä näköinen. Huonosti hoidettu työ löytyy edestä, ja hyvin tehty työ markkinoi itse itseään. Toimintaa täytyy rakentaa useamman tukijalan varaan ja olla muuntautumiskykyinen. Jos ei kehity, niin silloin taantuu, hän toteaa.

Osalle sisaruksista NIHAK on ollut tärkeä yhteistyökumppani, ja muillakin on tiedossa sen laajat palvelut ja korkea osaaminen.

– Olen saanut NIHAKilta aina palvelua, ja olemme jatkuvassa keskusteluyhteydessä, Markku toteaa.

Heikki toteaa, että pienten aloittavien yritysten Startti-Leader on rohkaissut käynnistämään projekteja. Kiitosta saa myös oman kunnan yrityspalvelupäällikkö.

– Jokelan Harrilta olen saanut hyviä ohjeita muun muassa hankkeissa. Usein kun on tullut kysymystä tuesta tai konsultoinnin tarvetta, niin häneen on ollut helppoa ottaa yhteyttä.

Teksti ja kuvat: Hanna Perkkiö

Muuta ajankohtaista

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin

Biokaasun tuotanto on ison markkinamuutoksen äärellä

NIHAKin alueesta on hyvää vauhtia muodostumassa vihreän siirtymän edelläkävijä. Murros luo samalla pohjaa myös tulevaisuuden innovaatioille ja yhteistyömuodoille. Biokaasun markkinoilla on käynnissä merkittävä murros, mikä

Vastuullisuudesta kilpailuetua yrityksille

Oletko tullut ajatelleeksi, että panostamalla vastuullisuuteen yrityksesi voi edistää kilpailuetua ja mainearvoa sekä kehittää liiketoimintaa? Vastuullisuus mielletään usein ympäristöön ja ekologiaan liittyviin asioihin, esimerkiksi hiilineutraaliuteen