Uutiskirje

Yrityksille eväitä kasvuun 

Muutoksen hallinta -hanke auttaa yrityksiä kohtaamaan kasvun tuomat haasteet ja muutokset 

Jotta yritys voi menestyä muuttuvassa toimintaympäristössä, tarvitaan kykyä oppia ja mukautua. Kasvavilla yrityksillä tulee myös ennen pitkää vastaan vaihe, jossa kasvun jatkumisen turvaamiseksi tarvitaan selkeitä muutoksia ja kehittämistoimia. NIHAKin vuonna 2022 käynnistämä Muutoksen hallinta -hanke tarjoaa alueen yrityksille apua uudistumisen haasteisiin.  

– Hankkeen avulla pyrimme yhdessä poistamaan kasvun esteitä ja tuomaan yrityksiin uutta näkemystä. Tärkeä työmuoto ovat johdon ja henkilöstön koulutukset, projektipäällikkö Lauri Jouhki kertoo.  

Yrityksiä on muun muassa kannustettu hallitustyöskentelyn aloittamiseen sekä autettu löytämään osaajia hallitukseen. Myös hankintaprosesseihin voidaan tarjota käytännön apua ja osaamista. 

 – Hyvänä esimerkkinä on erään yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. NIHAK auttoi tarpeen määrittelyssä sekä ohjelmiston valinnassa ja käyttökoulutuksessa. Järjestelmä parantaa merkittävästi yrityksen kasvuvalmiuksia, Jouhki toteaa.  

Muutoksen hallinta -hanke on suunnattu alueen mikro- ja pk-yrityksille, jotka hakevat kasvua ja uudistusta hallinnollisiin rakenteisiin. Toimialarajoitusta ei ole. Hankkeen lähtökohtana on niin kutsuttu kasvun neliapila, jonka lehdet kuvaavat yrityksen resursseja. Niistä ensimmäinen on henkilöstö.  

– Tietyssä pisteessä henkilöstön rekrytoinnista on tehtävä ammattimaista. Myös yrityksen työnantajaimagolla on iso merkitys, kun työntekijöistä on kilpailua. Se on tänä päivänä huomattavasti tärkeämpi kuin vielä kymmenen vuotta sitten, Jouhki toteaa.  

Neliapilan muita lehtiä ovat talous ja johtaminen, myynti ja markkinointi sekä tuotanto. Niihin pureudutaan muun muassa yrityskohtaisilla johdon koulutuksilla, verkkokauppaan ja alustatalouteen liittyvillä koulutuksilla sekä toiminnanohjauksen ja automatisoinnin edistämisellä. 

 – Kaiken uuden käyttöönotto vaatii aikaa, ja usein se jarruttaa muutokseen lähtemistä. Ulkopuolinen asiantuntija voi sopivassa kohdin avata uusia näkökulmia ja auttaa ottamaan ratkaisevat askeleet, Jouhki toteaa. 

Muuta ajankohtaista

Droneista uutta liiketoimintaa

Oletko koskaan ajatellut, kuinka dronet voisivat tuottaa lisäarvoa yrityksellesi tai kuinka miehittämättömät järjestelmät voisivat helpottaa työtäsi, luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia, vahvistaa kestävää kehitystä, nopeuttaa työtehtäviä, vähentää

Kasvua uusiutuvan energian rakentamisesta

Verkostoitumalla voi pienikin yritys kasvattaa hartioitaan ja päästä mukaan isoihin hankkeisiin. Oman kasvupolkunsa on löytänyt Infratiera Oy, joka toimii uusiutuvan energian sektorilla jakelu- ja siirtoverkkojen

Aloite: Vetyputki rannikolta Jokilaaksoihin

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan toimijat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tahtotila tulevaisuuden vetyverkoston kehittämiseksi alueella, sekä esitettyä linjausta puoltavat syyt. Kannanoton tavoitteena on