Uutiskirje

Digimuutoksen johtaminen

Digimuutoksen johtaminen -hankkeen tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin. Koulutusteemoja ovat mm.

 • sähköisen kaupankäynnin koulutus
 • neuvontaa verkkopalveluihin
 • tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien ja robotiikan käyttöönottokoulutukset
 • sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • työnohjausta (yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, esimiestyönohjaus ja digi työnohjaus)
 • yritysten tyky-päivät (myös kuntien yrittäjäjärjestöjen tyky-päivät)
 • yrityskohtaiset laatukoulutukset
 • yrityskohtaiset lean asiantuntijapäivät
 • hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Koulutuksien teemoja ja sisältöjä voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti.

Hankkeen lisätiedot

Nimi: Digimuutoksen johtaminen (S21607)
Toimintakausi: 1.3.2019 – 30.6.2021
EU:n ja valtion rahoitusta: 350 000 €
Hankehallinnointi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Osatoteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

-Parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia digitalisaation keinoin pk- ja mikroyrityksissä
-Osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen
-Johtamisen, esimiestyön, työssäjaksamisen ja työilmapiirin parantaminen

 • Mikro- ja pk-yrityksille
 • Yrittäjät ja henkilöstö
 • Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat
 • Lähtötilanteen selvitys ja nykytila-analyysi vastuullisuuden tilasta
 • Verkkovalmennus
 • Lähivalmennus
 • Yritysvierailuja vastuullisiin yrityksiin
 • Loppuarviointi
 • Todistus valmennuksesta
 • Yrittäjät ja henkilöstö huomioidaan digitalisaation hyödyntämisessä
 • Ehkäistään ennenaikaista eläköitymistä
 • Työhyvinvointi ja tuottavuus paranevat
 • Yrityksen maksuosuus koulutuksista on puolet
1.3.2019 – 30.6.2021

Ota yhteyttä

Markku Mehtälä

projektipäällikkö

puh. 050 339 7723
markku.mehtala@nihak.fi
KeMu