LOGOT

Fast Track

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on luoda yliseutukunnallinen Invest In –strategia ja jalkauttaa se alueille, sekä alueen elinkeinoelämän arvoketjujen kansallisten ja kansainvälisten veturiyritysten ja muiden yritysten, investorien sekä rahoituksen hankkiminen alueelle.  

Hankkeen toimenpiteiden kautta tunnistetaan ja tuetaan elinkeinoelämän erinomaisuusekosysteemejä, tuotetaan dataa investoreille ja Invest In -toimijasuppilon eri toimijoille tarkoituksenmukaisesti sekä kehitetään investoinneille ns. fast track -prosessi. 

Hankkeen lisätiedot

Nimi: Fast track – Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invest In –toiminnalla
Hankekoodi: J10588
Toimintakausi: 1.10.2023 – 30.9.2025
Päätoteuttaja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Osatoteuttaja: Raahen Kaupunki

Budjetti: 428 931 

 • Tunnistetaan ja kartoitetaan erinomaisuus-ekosysteemejä 
 • Rekrytoidaan alueen yrittäjiä mukaan toimintaan 
 • Selvitetään mahdollisuuksia jalostusasteen nostamiseen, uusille yhteistyömuodoille ja tahoille (koskee sekä veturiyrityksiä että myös yrityksiä, jotka eivät aiemmin mukana alueen arvoketjussa) 
 • Selvitetään sivuvirtoihin liittyvää liiketoimintapotentiaalia sekä näihin liittyviä investointitarpeet ja mahdolliset -toimijat kansainvälisen kasvun näkökulmasta 
 • Räätälöidään mahdollisimman valmiiksi potentiaalisiin kohteisiin liittyvät asiat kuten, tilat, luvitukset, maankäyttö, jne.  
 • Rakennetaan Invest In –strategia, kuvataan roolit ja vastuut sekä jalkautetaan toiminta hanke alueelle  
 • Muodostetaan ja jalkautetaan alueelle Fast track –prosessi investoinneille 
 • Tunnistetaan alueen kannalta relevantteja ajankohtaisia markkinoiden ja yhteiskunnan tarpeita sekä megatrendejä. 
 • Tunnistetaan alueellisia muita erinomaisuustekijöitä ja vahvistetaan niiden avulla julkisuuskuvaa ja hyödynnetään nämä investointien ja toimijoiden houkuttelemisessa alueelle. 
 • Alueelle sijoittuvat ja/tai perustettavat uudet yritykset
 • Alueella toimivat eri toimialojen yritykset ja näiden muodostamat ekosysteemit 
 • Alueella toimiviin yrityksiin sijoittavat tahot 
 • Alueen julkiset ja yksityiset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä oppilaitokset ja yhdistykset 
 • Tunnistetaan eri toimialueilla ns. hot spot -ihmisiä (keskeisiä toimijoita, henkilöitä, informantteja, strategisia vaikuttajia eri liiketoiminta-alueilla), heidän kontaktointi ja heihin vaikuttaminen. 
 • Toteutetaan Business Finland yhteistyötä ja kansainvälistä verkostoitumista Invest In -teemalla. 
 • Erilaisten Invest In –tapahtumien tunnistaminen ja niihin osallistuminen keskeisten yhteistyökumppanien kanssa. 
 • Rakennetaan yhteistyötä erilaisten sijoittajaorganisaatioiden ja -foorumeiden kanssa. 
 • Tuotetaan Invest In –toiminnan dataan ja aineistoja sekä tuodaan ne esille 
 • Invest In -toiminta muodostuu arkiseksi, aktiiviseksi, päämäärätietoiseksi ja selkeästi johdetuksi toiminnaksi, joka on selkeä osa alueellista viestintää ja joka tukee alueen elinkeinoelämän jatkuvaa kehittymistä. 
 • Invest in -toiminnan strateginen rooli ja tehtävä aluekehittämisen osana vahvistuu. Invest in -toiminnan luonne ja rooli poliittisille päättäjille ja viranhaltijoille selkiintyy. 
 • Alueen elinkeinoelämä vahvistuu uusilla kansainvälisilläkin toimijoilla. Voidaan mitata uusien yritysten ja työpaikkojen määränä sekä alueella tuotettavien tuotteiden ja palveluiden jalostusarvon kasvuna. 
 • Alueen tunnettavuus kasvaa. Alue tunnistetaan omien erinomaisuusekosysteemien sekä erityisosaamisen kautta. Alueidentiteetti vahvistuu. 
 • -Hanketoimijat tunnistetaan kansallisesti ja kansainvälisesti mielenkiintoisina Invest In -keskustelukumppaneina 
1.10.2023 – 30.9.2025

Ota yhteyttä

Kansainvälistyminen

Ari Alakangas

Kansainvälistymispalvelupäällikkö

puh. 040 6846 400
ari.alakangas@nihak.fi

Aiheeseen liittyviä artikkeleita