Uutiskirje

Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen

Aluetalouden näkökulmasta tehdyssä arvoketjuanalyysissä on kuvattu ja arvioitu laitoshanketta, jossa tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta (hakkuu- ja korjuutähteet, sahauksen sivu-tuotteet, energiapuun tyyppinen biomassa) ja siihen liittyvä korkean jalostusasteen biotuotteiden valmistus puun uuteaineista. Kyseessä on ollut ensivaiheen tiedonhankinta ja kartoitus, joka on lähtenyt liikkeelle potentiaalisien jalostamoteknologioiden kartoituksesta ja teknologioiden kypsyystasoista sekä kaupallisien pilottien tilanteista maailmalta.

Esiselvityksen perusteella on löytynyt alueen mittakaavaan erittäin hyvin sopiva biojalostamokonsepti sekä mahdolliset pääteknologiatoimittajat. Pääprosessin teknologia on jo kaupallista. Myös investoinnin kannattavuutta on alustavasti tutkittu. Hankkeessa on selvitetty biojalostamon mahdollista tuotemarkkinaa, tuotteiden markkinamahdollisuuksia sekä raaka-aineiden saatavuutta. Laitos tuottaisi bioöljyä puubiomassasta, eli esimerkiksi hakkuu- ja korjuutähteistä tai sahojen sivutuotteista. Bioöljyn avulla voidaan eri tavoin korvata fossiilisia polttoaineita, ja kysyntää on myös sen jalostamisella liikennekäyttöön tai kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Toimijoilla on tahtotilaa ja kiinnostusta suunnitella asiaa eteenpäin. Haapajärvellä on erittäin hyvä synerginen toimintaympäristö puunjalostusteollisuuden yhteydessä, jolloin raaka-aineen saatavuus on luontaisesti varmistettu. Bioöljyn tuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä.

Hankkeen lisätiedot

  • Nimi: Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen (A75373)
  • EU- ja valtion rahoitus: 154 000 €
  • Hankehallinnointi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
  • Selvitetään laitoshanketta Haapajärvellä, jossa tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta
  • Etsitään kiinnostuneita yrityksiä / toimijaverkostoa suunnitellun laitoshankkeen ympärille yhteistyössä paikallisen sahateollisuuden ja energiantuotannon kanssa
  • Teknologiakartoitus
  • Laitoshankkeen alue- ja teknistaloudellinen tarkastelu
  • Verkoston kokoaminen mahdollisen investointihankkeen jatkovalmisteluun
  • Hankkeeseen osallistuvat yritykset kasvattavat omaa osaamistaan biojalostamotoiminnasta
  • Yhteistyöverkosto voi jatkaa yhteistyössä kohti mahdollista jalostamoinvestointia
Hankkeen toteutusaika on päättynyt 09/2021.

Ota yhteyttä

Jouni Niskanen

projektipäällikkö

puh. 044 0666 730
jouni.niskanen@nihak.fi
 Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja ympäristöystävällisien puunsuoja-aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys
Oulu South Goes Global