Uutiskirje

Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja ympäristöystävällisien puunsuoja-aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys

Esiselvityksen perusteella Haapajärvelle on löytynyt alueen mittakaavaan erittäin hyvin sopiva biojalostamokonsepti. Laitos tuottaisi bioöljyä puubiomassasta, eli esimerkiksi hakkuu- ja korjuutähteistä tai sahojen sivutuotteista. Bioöljyn avulla voidaan eri tavoin korvata fossiilisia polttoaineita, ja kysyntää on myös sen jalostamisella liikennekäyttöön tai kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Toimijoilla on tahtotilaa ja kiinnostusta suunnitella asiaa eteenpäin. Haapajärvellä on erittäin hyvä synerginen toimintaympäristö puunjalostusteollisuuden yhteydessä, jolloin raaka-aineen saatavuus on luontaisesti varmistettu. Bioöljyn tuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä.

Hankkeessa edetään nyt konkreettiseen toteutettavuustarkasteluun.

Hankkeen lisätiedot

  • Nimi: Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja ympäristöystävällisien puunsuoja- aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys.
  • Rahoitusohjelma: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
  • Diaarinumero: A78667
  • Budjetti: 312 500 e
  • Rahoitusviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan Liitto
  • Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toteutettavuustarkastelussa bioöljy-laitoskonseptia sovitetaan konkreettisesti paikalliseen toimintaympäristöön. Tähän liittyvät olennaisesti mm. sijaintipaikkavaihtoehdot, ympäristönäkökulmat ja ilmastovaikutuksien arviointi. Hankkeessa on tarkoitus selvittää teknologian kypsyystasojen ja kaupallisen saatavuuden perusteella potentiaalisimmat jalostuspolut biojalostamon tuottamalle bioöljylle. Bioöljy sopii energiakäyttöön sellaisenaan, mutta jatkojalostusmahdollisuudet voisivat tuottaa merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Kartoitetaan kiinnostuneita yrityksiä / toimijaverkostoa suunnitellun laitoshankkeen ympärille yhteistyössä paikallisen sahateollisuuden ja energiantuotannon kanssa.

Toteutettavuusselvityksien ohella osallistetaan alueen yrityksiä, potentiaalisia alueelle sijoittuvia yrityksiä, mahdollisia sijoittajia, rahoittajia ja muita yhteistyökumppaneita ja pyritään integroimaan heidät mukaan projektiin pitkäjänteisesti. Tuotetaan viestintämateriaalia laitoshankkeen ja jatkojalostusmahdollisuuksien kuvaamiseen.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset kasvattavat omaa osaamistaan biojalostamotoiminnasta. Hankkeen lopputulosta käytetään mm. lähtötietona liiketoiminnan ja laitoksen tarkemmassa suunnittelussa sekä laitosinvestoinnin ja rahoituksen vaatimissa hallinnollisissa prosesseissa (mm. luvitus).

Yhteistyöverkosto voi jatkaa yhteistyössä kohti mahdollista jalostamoinvestointia.

1.3.2022 – 31.12.2023

Ota yhteyttä

Jouni Niskanen

projektipäällikkö

puh. 044 0666 730
jouni.niskanen@nihak.fi
 Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja ympäristöystävällisien puunsuoja-aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys

Heli Haikola

Viestintäpäällikkö, projektityöntekijä

puh. 050 301 6195
heli.haikola@nihak.fi
Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0 aikakaudella
Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja 
ympäristöystävällisien puunsuoja-aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys