Uutiskirje

HYVVEE

Hankkeen kohderyhmänä ovat yksityisiä sosiaali-, terveys ja hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset NIHAK:n toiminta-alueella. Alueen yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat ovat uudessa tilanteessa. Hankkeen avulla tarkoituksena on selvittää alueen sote yritysten nykytilanne muutostarpeiden osalta, parantaa yrityksien muutoskyvykkyyttä ja antaa valmiuksia muutostilanteen hallintaan.  

Hankkeen päätavoitteena on luoda valmiuksia alueen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin / hyvinvointialan yksityisille pk-yrityksille hyvinvointialuemuutokseen ja sen tuomiin uusiin tarpeisiin ja muutostilanteisiin tulevina vuosina. Tavoitteena on luoda alueen pk-yrityksille työkaluja muutokseen ja turvata yksityisen sektorin työpaikkojen myönteinen kehitys ja työpaikkojen säilyminen alueella. Hanke vastaa alan pysyvien käytänteiden muutostarpeisiin, joihin lukeutuu mm. Varautuminen ja muutoksenhallinta. Nämä ovat tulleet osaksi arkea Covid19 pandemian myötä. 

Hankkeen lisätiedot

 • Nimi: HYVVEE
 • Toimintakausi: 1.2.2023-31.12.2023
 • Päätoteuttaja: Nivala-Haapajärvenseutu NIHAK ry
 • Budjetti: 100 000 e

 

 • Alueen Sote- ja hyvinvointialan yritysten nykytilan selvittäminen suhteessa muuttuneen ja muuttuvan markkinan vaatimuksiin
 • Yritysten valmiuksien lisääminen muutoksenhallinnan osalta
 • Yrityksen vetovoiman ja henkilöstön pitovoiman vahvistaminen
 • Sote verkostojen ja vuoropuhelun lisääntyminen niin yritysten, kuin viranomaisten kanssa
 • Alueen yksityiset sote- ja hyvinvointialan yritykset ja yhdistykset
 • Yrityskohtaiset tapaamiset, neuvonta sekä yhteiset tilaisuudet
 • Alan yritysten muutosvalmiuden parantuminen ja vaatimustenmukaisen toiminnan varmistaminen
 • Verkostoituminen
 • Henkilöstöön liittyvän vetovoiman ja pitovoiman lisääntyminen
1.2.2023-31.12.2023

Ota yhteyttä

Heidi Ilmonen

Projektipäällikkö

puh. 050 307 2583
heidi.ilmonen@nihak.fi
HYVVEE

 

Anne-Mari Kukkola

Talouspäällikkö, projektityöntekijä