LOGOT

KASVA

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan eri puolilla toimivien matalan kynnyksen yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa käynnistämällä seutukunnallisten yrityspalvelutoimijoiden vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden vaikuttavuutta ja tunnettavuutta sekä lisätään alueen TKI-yhteistyötä.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnassa toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä matalan kynnyksen yrityspalveluorganisaatiot.

Hankkeen lisätiedot

Nimi: KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä
Hankekoodi: J10321
Toimintakausi: 1.11.2023 – 31.10.2025
Päätoteuttaja: Oulun Yliopisto
Budjetti: 387 134 €

  • Kasvuyritysten tunnistaminen. Alueen yritysten kasvun hidasteiden tunnistaminen ja poistaminen.
  • Yrityspalveluorganisaatioiden vertaisverkoston luonti
  • Mikro- ja pk-yritykset
  • Yrittäjät ja henkilöstö
  • Yrityspalveluorganisaatiot
  • Alueen kunnat ja kaupungit

Yritysneuvojien vertaisverkosto ​

Yrityspalveluorganisaatioiden vertaisverkosto mahdollistaa yritysneuvojien osaamisen laajemman hyödyntämisen ja resurssien yhdistämisen yrittäjien eduksi yli seutu- ja sektorirajojen. ​

Päämääränä on aktiivinen ja avoin yhteisö, joka edistää tiedonkulkua, vahvistaa alueellista yhteisöllisyyttä ja tukee parhaiden käytäntöjen ja yritysten toimintaympäristön jatkuvaa kehittämistä. ​

Verkoston toiminnan tuloksena alueen yrittäjät voivat hyödyntää entistä laaja-alaisemmin asiantuntijapalveluita yritysten vaativiin tarpeisiin.

Kasvukaista ​​

Rohkaisemme yrityksiä kestävään kasvuun ja yhteistyön kulttuuriin. ​Luomme maakunnallisen kasvuyrittäjien verkoston, jossa yrittäjät toimivat toistensa kasvunsparraajina ja vertaistukena haasteissa. Verkoston kautta mahdollistamme uudenlaisen liiketoiminnan muodostumisen muuttuvassa ​toimintaympäristössä. Tarjoamme ohjausta yrityksille oman kasvupotentiaalin ja kasvupolkumahdollisuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen. ​

Järjestämme yrityksille kasvua tukevia tapahtumia ja neuvontaa. ​​

Tarjoamme yrittäjille mahdollisuuden oppia muiden yritysten kokemuksista ja kasvutarinoista omien tarpeiden mukaisesti.​

Yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen verkosto auttaa hyvien käytänteiden, osaamisten ja yritysneuvontatyössä käytettyjen materiaalien levittämistä. Hankkeen aikana luotu toimintamalli perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja on todennäköistä, että hankkeen aikana toiminnan oman työnsä kannalta hyödylliseksi kokeneet yritysneuvojat ovat motivoituneita jatkamaan verkostossa myös hankkeen jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimii hankkeen jälkeen yrityspalvelutoimijoiden vertaisverkoston koordinaattorina.

Toiminnan myötä alueen yritysten kasvupotentiaalin tunnistaminen yrityskehittämistyössä on vahvistunut ja yritykset tuntevat paremmin kasvua tukevat palvelut ja hyödyntävät niitä monipuolisemmin. Maakunnallinen kasvuyrittäjien verkosto jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen, joka mahdollistaa vertaistuen ja jakamisen yrittäjien kesken. Alueellinen yrityspalvelutoimijoiden verkosto tukee kasvuyrittäjien verkostoa tiedon tuottamisella ja välittämisellä ajankohtaisista teemoista. Maakunnallinen kasvuyrittäjistä koostuva verkosto (Kasvukaista) jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien koordinoimana.

 

1.11.2023 – 31.10.2025

Ota yhteyttä

Nivala

Lauri Jouhki

Yrityspalvelupäällikkö

puh. 050 5436224
lauri.jouhki@nihak.fi
KASVA

Aiheeseen liittyviä artikkeleita